Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Elementarz umiejętności społecznych

Dzieci i młodzież Zakończony
podkarpackie
Rzeszów
2015-03-01 - 2016-04-30
58 310,00 PLN
52 410,00 PLN
wielokulturowość, działania edukacyjne
Opis projektu
W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych. Opierając się na danych fundacji Synapsis, można stwierdzić, że zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą dotyczyć 30 tys. osób w Polsce. Gdy doda się do tej liczby rodziców i rodzeństwo osób z autyzmem, okazuje się, że w pośredni sposób autyzm wpływa na życie około 100 tys. ludzi w Polsce.
Na terenie województwa podkarpackiego brakuje ośrodków, które oferowałyby bezpłatne zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Prawidłowo funkcjonujące intelektualnie dzieci ze spektrum autyzmu są w sensie poznawczym zdolne do nauki w szkole, ale mają trudności z funkcjonowaniem społecznym.
Celem projektu była integracja dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu zaburzeń rozwojowych z ich rówieśnikami i najbliższym otoczeniem oraz rozwój ich umiejętności społecznych.
Dzięki projektowi 24 dzieci z autyzmem i 16 dzieci zdrowych angażuje się we wspólne działania i potrafi ze sobą współpracować. W efekcie prowadzonych działań dzieci zdrowe zaczęły akceptować dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i tworzyć z nimi koleżeńskie relacje.
W ramach projektu przeprowadzone zostały dwa cykle zajęć dla dzieci. Z projektu skorzystali także rodzice dzieci z zaburzeniami. 40 rodziców uczestniczyło w „Warsztatach kompetencji wychowawczych”. Odbyła się też konferencja naukowa na Uniwersytecie Rzeszowskim, w której uczestniczyło ponad 200 osób. Umożliwiła ona dotarcie z poruszaną problematyką do szerokiego grona odbiorców ze szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej czy placówek terapeutycznych, a także pracowników naukowych i rodziców.
Z projektu skorzystały dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z województwa podkarpackiego.
Współpraca z Fundacją „Od początku”, partnerem projektu, pozwoliła na dopracowanie programu warsztatów i przeprowadzenie części zajęć.
Natomiast Uniwersytet Rzeszowski, drugi partner projektu, zapewnił wsparcie eksperckie i umożliwił przygotowanie konferencji naukowej dotyczącej tematyki projektu.