Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Mezuza

Dzieci i młodzież Zakończony
małopolskie
Tarnów
HL-Senteret, Norwegia
2015-03-02 - 2016-04-29
201 496,10 PLN
179 398,30 PLN
aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Tarnów był kiedyś jednym z najważniejszych ośrodków kultury żydowskiej w regionie, do II wojny światowej Żydzi stanowili 45 proc. mieszkańców. Przez lata tarnowianie wyparli ze świadomości kulturowe dziedzictwo Żydów, ich wiedza o historii żydowskich sąsiadów jest szczątkowa. Badania własne organizacji wykazały, że ponad 60 proc. uczniów nigdy nie uczestniczyło w lekcji dotyczącej historii i kultury Żydów. Tylko 15 proc. młodzieży potrafiło wymienić nazwiska znanych Żydów z Tarnowa. Większość ankietowanych nic nie wie o roli, jaką odgrywali Żydzi w historii miasta. Tarnowska młodzież czerpie wiedzę o mniejszościach etnicznych i religijnych głównie z internetu (82 proc.). Raport Fundacji „Wiedza lokalna” wskazuje, że 65 proc. postów na forach internetowych dotyczących Żydów zawiera mowę nienawiści i język wrogości (raportmniejszości.pl). Co więcej, młodzież częściej niż inne grupy spotyka się z mową nienawiści w rozmowach prywatnych (40 proc.). 76 proc. tarnowskich uczniów biorących udział w ankiecie potwierdziło, że opowiadało rasistowskie anegdoty lub pisało rasistowskie hasła.W mieście widoczne są antysemickie, kibicowskie napisy na budynkach.
Celem projektu było uwrażliwienie tarnowskiej młodzieży na przejawy antysemityzmu, dyskryminacji i nietolerancji wobec przedstawicieli odmiennych kultur.
W ramach projektu młodzież utworzyła interaktywną mapę, która umożliwia przekazywanie informacji o pojawiających się na tarnowskich murach napisach nacechowanych mową nienawiści. Zamalowano także 15 graffiti zawierających elementy języka wrogości.
W ramach programu przeszkolono i przygotowano do działań 21 młodych wolontariuszy. Przeprowadzono 29 pogadanek w szkołach „Porozmawiajmy o tolerancji" oraz 34 zajęcia „Było sobie miasto” dla 423 uczniów. Zorganizowano warsztat muzyczny i koncert muzyki żydowskiej, a także wydarzenie kulturalne dla mieszkańców Tarnowa i turystów „Ulica Żydowska". Powstał również mural o treści antydyskryminacyjnej. W 20 szkołach i instytucjach kulturalno-edukacyjnych zaprezentowano wystawę „Zapomniane archiwum”. Przeprowadzono 20 spacerów w formie gry miejskiej dla 404 uczestników.
Z projektu skorzystała tarnowska młodzież i nauczyciele.
Partner norweski, HL-Sentere, poprowadził cykl seminariów dla studentów pedagogiki na temat tworzenia postawy tolerancji. Fundacja AntySchematy2 pomogła dotrzeć do odbiorców projektu.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny