Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Spotkania z islamem

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
Przestrzeń Wspólna
mazowieckie
Warszawa
2015-02-09 - 2015-12-31
193 909,39 PLN
174 515,00 PLN
religia i bezwyznaniowość, mowa nienawiści, kultura
Opis projektu
W ostatnich latach obserwujemy w Polsce wzrost negatywnych postaw wobec muzułmanów (badanie "Mowa nienawiści", Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW i Fundacja Batorego, 2014). Przestrzeń publiczna jest zawłaszczana przez osoby lub grupy posługujące się językiem nienawiści. To prowadzi do powstania nieprawdziwego obrazu wyznawczyń/ów islamu, a w konsekwencji do nasilającej się dyskryminacji. Niewiedza oraz strach generują wzrost negatywnych postaw wobec muzułmanów. Świadczą o tym m. in. wpisy na forach internetowych oraz popularność antyislamskich grup na Facebooku.

Celem projektu było zbadanie postaw Polaków wobec muzułmanów oraz przełamanie dotyczących ich stereotypów poprzez działania artystyczne.

Dzięki projektowi w 3 miastach Polski, w których mieszkają uchodźczynie/uchodźcy wyznający islam (Białystok, Lublin, Łomża), zrealizowano pokazy filmowe, debaty, spotkania oraz warsztaty, które przyczyniły się do rozpoczęcia dyskusji na temat postrzegania muzułmanów w Polsce i sposobów zwalczania islamofobii. We współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW zostały przeprowadzone badania na temat postrzegania wyznawców islamu w Polsce. Na ich podstawie opracowano raporty, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Zrealizowano 25 pokazów filmowych, 11 debat i spotkań, 4 poranki i 3 warsztaty dla dzieci oraz śniadanie filmowe. W działania zaangażowało się 19 organizacji pozarządowych i instytucji.

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy (w tym muzułmanki i muzułmanie) miast, w których był on realizowany - łącznie 2466 osób.

Partnerem projektu była Fundacja Zmiana Klimatu, która zajęła się przygotowaniem pokazu filmów krótkometrażowych i śniadania filmowego w Białymstoku.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny