Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Szansa 2.0

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
małopolskie
Kraków
Juss-Buss, Norwegia
2015-02-10 - 2016-02-29
301 104,00 PLN
265 183,27 PLN
prawo, konsumenci
Opis projektu
Problem nadmiernego zadłużenia nabiera alarmujących rozmiarów. Łączna kwota niespłacanego na bieżąco zadłużenia Polaków wciąż rośnie i obecnie wynosi około 7% PKB Polski, a według stanu na koniec czerwca 2014 r. niemal 10% dorosłych Polaków nie reguluje swoich zobowiązań w terminie. Brak perspektyw w spłacie zadłużenia stanowi istotny problem społeczny, który objawia się w całkowitym i trwałym wykluczeniu i marginalizacji osób zadłużonych w dostępie do podstawowych usług, a także wiąże się z dziedziczeniem ubóstwa i bezradności. Upadłość konsumencka, której przyświeca idea „nowego startu”, stanowi systemowy środek przeciwdziałania wykluczeniu poprzez oddłużenie. Brakuje jednak wiedzy na ten temat, zarówno wśród zadłużonych konsumentów, jak i pracowników pomocy społecznej.
Celem projektu była redukcja zadłużenia konsumentów poprzez poprawę dostępu do wiedzy na temat procedury upadłości konsumenckiej: udostępnienie narzędzia umożliwiającego ocenę możliwości skorzystania z oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej, a także programu doradztwa dla osób zagrożonych upadłością.
Stworzono jedyny w Polsce darmowy test pytań zamkniętych sprawdzający, czy osoba zadłużona może skorzystać z upadłości konsumenckiej (tzw. Kwalifikator upadłości konsumenckiej). Portal internetowy pod adresem www.szansadwazero.pl stanowi kompendium wiedzy o upadłości konsumenckiej. Treści zostały przedstawione w formie przystępnych filmów informacyjnych, a także publikacji („Latarnik finansowy” – mini przewodnik jako materiał edukacyjny; „Szansa 2.0. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej” – publikacja naukowa). Został również wdrożony autorski program indywidualnego nieodpłatnego doradztwa prawnego dla osób nadmiernie zadłużonych (punkt porad prawnych oraz telefon informacyjny).
Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 89 osób korzystających z poradnictwa. Z kwalifikatora upadłości na stronie internetowej skorzystało ponad 2600 osób.
Partner projektu, organizacja Juss-Buss z Norwegii, pomógł w tworzeniu koncepcji poradnictwa prawnego.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny