Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Z klasą o kulturze. Przekraczanie barier klasowych w partycypacji obywatelskiej.

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-03-01 - 2016-04-30
305 000,00 PLN
274 500,00 PLN
kultura, aktywizacja społeczności lokalnych, integracja
Opis projektu
Celem projektu było wsparcie Miejskiego Domu Kultury w Ornecie (MDK) w animowaniu lokalnej zmiany społecznej. Osoby wykluczone z uczestnictwa w kulturze zostały włączone w proces tworzenia programu tej instytucji. Była to odpowiedź na fakt, że udział w życiu obywatelskim zależy od przynależności klasowej (wg Pierre’a Bourdieu), statusu społeczno-ekonomicznego osób (im jest on niższy, tym niższe zaangażowanie), a z domów kultury korzystają głównie przedstawiciele klasy średniej.
Zespoły Fundacji Pole Dialogu (FPD) i MDK razem z mieszkańcami, reprezentującymi różne klasy społeczne, wypracowały partycypacyjnie program MDK na 2016r i budżet programowy na 2017r. Wspólnie zaplanowały i zorganizowały Dzień Mieszkańca, którego program integrował potrzeby różnych grup społecznych. Prace nad planem współpracy na rzecz kultury wzmocniły sieć orneckich instytucji. Rozwinięto kompetencje zespołu MDK w zakresie diagnozowania wymiarów uczestnictwa kulturalnego i animowania zmiany społecznej.
Ok. 160 mieszkańców wzięło udział w warsztatach. By poznać zróżnicowane wizje domu kultury odbyło się 6 warsztatów z grupami osób, a by te wizje uwspólnić i wypracować program MDK – kolejne 6, z wszystkimi interesariuszami. Ich uczestnicy, wraz MDK, zorganizowali imprezę dla ok. 400 osób. Przedstawiciele 25 podmiotów: świetlic wiejskich, MDK, bibliotek, szkół, NGO i władz miejskich, podczas 5 warsztatów, opracowali program współpracy na rzecz kultury. Wspólna praca zespołów FPD i MDK oraz 3 warsztaty przygotowały 8 osób z MDK do uwzględniania perspektywy klasowej. Odbyły się 2 seminaria upowszechniające wyniki projektu wśród praktyków ze środowiska samorządu terytorialnego, NGO i instytucji kultury. Powstała publikacja podsumowująca projekt i pakiet rekomendacji.
W projekcie wziął udział zespół MDK, mieszkańcy Ornety i okolicznych wsi, świetlice wiejskie, instytucje i organizacje z Ornety.
Partner – MDK - wniósł do projektu wiedzę o społeczności lokalnej, funkcjonowaniu lokalnych instytucji i organizacji, doświadczenie w animowaniu działań kulturalnych, organizowaniu imprez oraz współpracy z władzami. Odpowiadał za rekrutację uczestników. Poprzez pracę w tandemach zespoły MDK i FPD wspólnie realizowały działania projektowe.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny