Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Obserwatorium legislacji antydyskryminacyjnej

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2015-02-02 - 2016-04-30
293 146,00 PLN
262 201,50 PLN
prawo, instytucje publiczne
Opis projektu
W ostatnich latach wiele zaleceń organizacji międzynarodowych dotyczących ochrony grup dyskryminowanych nie zostało wdrożonych do polskiego ustawodawstwa. Brakuje organizacji pozarządowych, które w ciągły i zorganizowany sposób śledziłyby zmiany w prawie w obszarze równości. Powolne tempo wdrażania rekomendacji przez władze wynika także z niskich umiejętności rzeczniczych społeczeństwa obywatelskiego.

Celem projektu było stworzenie efektywnego mechanizmu monitorującego inicjatywy legislacyjne dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz przekazanie praktycznej wiedzy organizacjom pozarządowym na temat skutecznego monitorowania wdrażania rekomendacji instytucji międzynarodowych.

Stworzono mechanizm monitoringu działań legislacyjnych władz publicznych w obszarze równego traktowania. Odbiorcy projektu zapoznali się z najnowszymi inicjatywami władz oraz otrzymali profesjonalne omówienie tych działań. 19 uczestników szkoleń nauczyło się efektywnie posługiwać rekomendacjami instytucji międzynarodowych.

Odbyło się 5 wydarzeń związanych z prawem antydyskryminacyjnym: 3 konferencje prasowe, debata przedwyborcza i seminarium eksperckie. W efekcie monitoringu procesu legislacyjnego opracowano 15 opinii prawnych. Przeprowadzono szkolenie dla 19 osób z organizacji zajmujących się prawami człowieka na temat raportów alternatywnych. Zorganizowano konferencję podsumowującą i wydano publikację z rekomendacjami zmian w ustawodawstwie ( 400 egz.)

Z projektu skorzystało 19 osób z organizacji pozarządowych. Z tematami z zakresu prawa antydyskryminacyjnego poruszanymi podczas wydarzeń zapoznało się około 1900 osób (ok. 1750 osób w internecie, a 150 poprzez bezpośredni udział), a z opiniami prawnymi co najmniej 150 osób (uczestnicy wydarzeń).

Projekt był realizowany w partnerstwie z Islandzkim Centrum Praw Człowieka, które było odpowiedzialne za działania szkoleniowe.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny