Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Sąsiedzie, Ty decydujesz.

Przeciwdziałanie wykluczeniu Zakończony
dolnośląskie
Wrocław
2015-03-01 - 2016-03-31
180 000,00 PLN
162 000,00 PLN
aktywizacja społeczności lokalnych
Opis projektu
Nadodrze to najbardziej zmarginalizowane osiedle Wrocławia. Rozpoczęto rewitalizację kamienic, ale nie zajęto się mieszkańcami, którzy żyją na granicy ubóstwa, nie mają pracy, borykają się z uzależnieniami i przemocą domową, dzieci i młodzież pozostają bez wsparcia. Mieszka tam 28 000 osób, 10% z nich korzysta z pomocy MOPS, pobierając różnego rodzaju świadczenia. Część mieszkańców nie potrafi, bądź nie chce, o taką pomoc występować. Działania środowiskowe prowadzone przez MOPS nie są wystarczające.

Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób szczególnie nim zagrożonych poprzez działania środowiskowe, włączenie ich do inicjowania działań samopomocowych oraz doprowadzenie do życiowego uaktywnienia i integracji ze środowiskiem.

Uczestnicy projektu poznali możliwości wspierającej współpracy sąsiedzkiej, pozbyli się poczucia wyobcowania oraz nauczyli dbania o wspólne dobro. Zwiększyli poczucie pewności siebie i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (na podstawie 267 ankiet i 300 rozmów z uczestnikami).

Przeprowadzono warsztaty, których tematyka została zaproponowana przez uczestników (ankieta): artystyczne (29 spotkań), psychologiczno-rozwojowe (52 spotkań), nauki języka angielskiego (3 spotkania) i hiszpańskiego (4 cykle, łącznie 40 spotkań), techniki relaksacji (14 spotkań), obsługi komputera (12 spotkań). Zrealizowano 500 h warsztatów, w których wzięło 267 osób. Prowadzono poradnictwo dla osób zagrożonych wykluczeniem (2 razy w tygodniu łącznie 300 godzin), z którego skorzystały 144 osoby (udzielono 737 porad). Początkowo raz w tygodniu, potem 2 razy otwarta była kawiarenka skupiająca działania sąsiedzkie, w której zapewniony był poczęstunek oraz inicjowane spotkania tematyczne np. podróżnicze, wymiana książek, muzykowanie itp. Odbyło się w niej także 60 spotkań grup wolontariackich i samopomocowych, utworzono Wrocławski Bank Czasu (300 zarejestrowanych osób). Zorganizowano piknik sąsiedzki (bez alkoholu i przemocy), na którym mieszkańcy i ich rodziny mogli się ze sobą poznać, oraz happening promujący międzypokoleniowe porozumiewanie się.

W działaniach udział wzięło 800 dorosłych mieszkańców wrocławskiego Nadodrza.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny