Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl

Projekty systemowe Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-04-01 - 2016-03-31
2 287 310,95 PLN
1 369 310,95 PLN
dostęp do danych publicznych, prawo
Opis projektu
Projekt odpowiadał na zdiagnozowaną w badaniach Klon/Jawor (Kondycji III sektora) potrzebę: niewystarczającą znajomość praw i obowiązków NGO w zakresie prawa, zarządzania NGO, a także stosunkowo słabą pozycję NGO w społeczeństwie. Bariery w rozwoju NGO to m.in. słabe zaplecze materialne (50% NGO nie ma żadnego majątku, a tylko 6% NGO dysponuje kwotą ponad 100 tys. zł/rok), dla 25% NGO problemem jest dostęp do informacji i zrozumienie prawa. Przyjętym założeniem jest, że aby samodzielnie działać i skutecznie wpływać na jakość życia publicznego NGO potrzebują wiedzy formalno-prawnej – podanej łatwo i przystępnie. Z tego założenia wynikał cel projektu, czyli długofalowe wzmocnienie NGO w Polsce i zwiększenie ich udziału w budowaniu demokracji dzięki zapewnieniu dostępu do aktualnych, wiarygodnych informacji i wiedzy.

Dzięki projektowi rozwinęto unikalne na skalę kraju, trwałe, nowoczesne, systemowe rozwiązanie informacyjne: Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl, które dostarcza aktualności, porady, opinie i dane o III sektorze. To m.in.: informacje o prawie, grantach, wydarzeniach, społecznikach, objaśnienia zmian formalnych i prawnych, a także debaty w rozbudowanym dziale opinii.

Od strony technologicznej ngo.pl zyskało m.in. nowy layout, nawigację, wersję mobilną na komórki i dla niepełnosprawnych. Rozwinięto nowe formy przekazywania wiedzy: m.in. powstało 35 infografik, animacji, webinariów. Rozbudowano bazę wiedzy, opublikowano 31500 informacji, doradcy udzielili 10748 porad, w bazie danych opublikowano 21133 zaktualizowanych i 18108 nowych rekordów.

Drugim wątkiem projektu było zdobycie nowych faktów na temat sytuacji NGO w Polsce. Zrealizowaliśmy VII edycję badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015” na próbie 4000 NGO (opartego na nowej metodologii). Rezultatem jest raport, upowszechniany na spotkaniach i w mediach, także w ngo.pl.
Projekt miał szerokie oddziaływanie w środowisku NGO: dotarliśmy do ok. 45000 organizacji (31500 mailowo, 3000 bezpośrednio, 10500 pocztowo), ok. 2000 pełnomocników ds. NGO oraz ok. 1100 bibliotek, centrów wsparcia. Z zasobów ngo.pl skorzystało ok. 10 mln użytkowników, z bazy danych ok. 4,5 mln. Rozpoznawalność ngo.pl wzrosła wśród NGO z 62% do 73%.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny