Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Ogólnopolska debata III Sektor dla Polski

Projekty systemowe Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-04 - 2016-04-30
2 123 548,93 PLN
1 903 528,42 PLN
Opis projektu
Organizacje pozarządowe w Polsce profesjonalizują się, dysponują środkami na działalność i zapewniają wysokiej jakości usługi społeczne. Jednocześnie, mimo 25 lat ich działalności, o kierunkach rozwoju całego sektora decydowały głównie programy rządowe oraz dokumenty związane z funduszami unijnymi. Sektor pozarządowy brał udział w tworzeniu tych dokumentów, jednak w dużym stopniu to administracja publiczna stymulowała kierunki jego działań. Ponadto, badania Klon/Jawor (2016) pokazały słabą zdolność do współpracy wewnątrzsektorowej, gdyż jedynie 28% organizacji na stałe współpracuje z innymi.
Celem projektu było otwarcie się sektora pozarządowego na szeroką dyskusję dotyczącą jego potrzeb, możliwości i roli względem społeczeństwa oraz wypracowanie wspólnej, oddolnej strategii rozwoju.
Projekt doprowadził do wypracowania i rozpoczęcia wdrażania Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce (SMD) będącej pierwszym wydanym przez sektor dokumentem określającym strategiczne kierunki jego rozwoju. Przetestowano partycypacyjny model uzgadniania stanowisk i dokumentów w sektorze. Powstały 23 partnerstwa organizacji z całej Polski, które zajęły się realizacją wybranych tematów SMD. Mapa stała się punktem odniesienia dla tworzonych przez inne podmioty dokumentów strategicznych (np. rządowych).
Proces tworzenia strategii przebiegał na poziomie regionalnym i ogólnopolskim. Pracowało nad nią 17 grup ekspertów - 16 regionalnych (250 przedstawicieli organizacji) i krajowa (ponad 100 przedstawicieli organizacji). Ponadto zorganizowano szereg spotkań służących dyskusji nad strategią – regionalnych forów, konferencji, konsultacji, w których wzięło udział ponad 2 tys. osób oraz – ogólnopolskich takich jak VII OFIP, konferencja „rok po OFIP”, w których uczestniczyło ponad 1,5 tys. osób. Upowszechnianiu i koordynowaniu prac służyły strony: nowastrategiasektora.ngo.pl oraz mapa3sektora.org, które zanotowały kilkadziesiąt tysięcy odsłon.
W poszczególnych etapach prac nad strategią wzięło udział ponad 3 tys. przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całej Polski, liczba odbiorców projektu sięga 50 000 osób.
Partner zorganizował VII OFIP, konferencję „rok po OFIP” i część spotkań o charakterze ogólnopolskim. Był liderem zespołu redakcyjnego SMD i prowadził konsultacje założeń SMD. Partner był współodpowiedzialny za pracę Krajowego Panelu Ekspertów oraz tworzenie partnerstw tematycznych.