Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

PROFNET. Wsparcie organizacji pozarządowych realizujących profilaktykę uzależnień.

Projekty systemowe Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-03 - 2016-04-30
1 982 533,01 PLN
1 765 663,38 PLN
Opis projektu
Fundacja zidentyfikowała kilka barier blokujących rozwój NGO prowadzących profilaktykę uzależnień: brak informacji o organizacjach, słabość systemu rekomendacji programów profilaktycznych, brak systemu szkolenia zawodowego, nieefektywne finansowanie.

Celem projektu było wzmocnienie tej branży NGO poprzez upowszechnienie wiedzy o organizacjach, poprawę ich działania i podniesienie kwalifikacji profilaktyków, promocję rekomendowanych programów profilaktycznych wśród lokalnych decydentów ds. profilaktyki.

Założono portal www.profnet.org.pl z bazą 1003 organizacji, bazą wiedzy i 3 kursami e-learningowymi . Opracowano program szkoleniowy przygotowujący do zawodu profilaktyka uzależnień. Przygotowano 11 dokumentacji aplikacyjnych do bazy programów rekomendowanych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Rozpowszechniono informację o tych programach wśród przedstawicieli samorządów i władz centralnych poprzez debaty, konferencję i publikację.

Skonsultowano 48 organizacji zainteresowanych wpisem do bazy programów rekomendowanych. Wydano książkę nt. tych programów (nakład 4000 egz. ). Przeprowadzono pilotaż programu przygotowującego do zawodu profilaktyka uzależnień. 102 organizacje uczestniczyły w szkoleniach, konsultacjach i webinarium nt. audytu potrzeb formalnych i merytorycznych. 93 wzięły udział w szkoleniach i konsultacjach ewaluacyjnych, 93 otrzymały pomoc superwizyjną. Opracowano e-book nt. ewaluacji ( 1229 pobrań) i pakiet e-learningowych materiałów edukacyjnych. Zorganizowano 8 regionalnych debat i konferencję poświęcone współpracy międzysektorowej w profilaktyce uzależnień z udziałem łącznie 418 osób.

Z projektu skorzystały 263 organizacje pozarządowe, prowadzące profilaktykę uzależnień.

Trzej partnerzy wsparli Fundację w badaniach NGO, przygotowaniu debat, konferencji i programu szkoleniowego dla profilaktyków. Ponadto Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii było zaangażowane w pomoc superwizyjną, a Uniwersytet Warszawski w opracowanie pakietu e-learningowych materiałów edukacyjnych.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny