Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym

Projekty systemowe Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-03-04 - 2016-04-30
2 200 000,00 PLN
1 979 592,64 PLN
Opis projektu
Dotychczasowe działania watchdogów ujawniły problemy środowiska: niską liczebność, słabą rozpoznawalność i brak stabilizacji wynikający z samotności działających lokalnie osób, a w przypadku organizacji – ich uzależnienia od dotacji. Brak ludzi zaangażowanych w działania strażnicze negatywnie odbijał się na trwałości i skuteczności tych inicjatyw. Istniało zagrożenie dla skuteczności działania w postaci zmian w prawie do informacji.
Celem projektu było upowszechnienie idei działań strażniczych wśród obywateli i budowa stabilnie działających, profesjonalnych inicjatyw watchdogowych, a także przyjaznego im środowiska społecznego i prawnego.
Dzięki projektowi organizacje watchdogowe są lepiej rozpoznawalne, cieszą się większym uznaniem społecznym, są przygotowane do wspólnego zabierania głosu, mają argumenty na rzecz ochrony prawa do informacji. Zaczęły dbać o stabilność i kontakt z ludźmi, otrzymały narzędzia do kształcenia się i sieciowania.
Przeprowadzono serię dedykowanych szkoleń. Doświadczone, eksperckie organizacje uczyły się, jak komunikować się i zwracać o pieniądze. Niedoświadczone organizacje poznawały metody i narzędzia strażnicze. Lokalni, doświadczeni aktywiści porządkowali wiedzę prawną i uczyli się komunikowania z otoczeniem, a niedoświadczeni - poprzez zadanie praktyczne monitorowania spółek komunalnych - uczyli się sprawdzać władzę i korzystać z prawa. Ze szkoleń powstały materiały edukacyjne w postaci publikacji, filmów, kursów i aplikacji on-line dla watchdogów i nauczycieli.
Projekt obejmował działania promujące watchdogi w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Zadbano o zbudowanie stabilnego wsparcia prawnego dla organizacji strażniczych i przygotowanie ich do debaty w przypadku ewentualnych zmian ustawowych w zakresie prawa do informacji. Przebudowano portal pokazujący dokonania watchdogów i będący źródłem wiedzy o strażnictwie http://watchdogportal.pl.
Partner, Centrum Edukacji Obywatelskiej wprowadzało zagadnienie strażnictwa do szkół; Fundacja Court Watch Polska zajęła się szkoleniami doskonalącymi metody działania; Helsińska Fundacja Praw Człowieka uczyła podstaw praw człowieka, wolności słowa oraz metod działania; Stowarzyszenie Homo Faber odpowiadało za szkoleniami dla lokalnych i miejskich watchdogów.
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny