Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Przygotowanie przesiedlenia uchodźców syryjskich z Libanu do Polski

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
Fundacja Papaya, Warszawa
2016-01-04 - 2016-04-30
313 322,97 PLN
281 896,00 PLN
uchodźcy i migranci
Opis projektu
W połowie 2015 roku władze RP zobowiązały się przyjąć od 900 do 1200 uchodźców z Syrii i Iraku, przebywających obecnie na terytorium Libanu w ramach mechanizmu przesiedlenia (resettlement). Proces przesiedleń uchodźców jest prowadzony przez Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR) we współpracy z władzami kraju-miejsca przesiedlenia. Dotychczas Polska nie przyjmowała uchodźców na zasadzie przesiedlenia.
Celem projektu było wsparcie instytucji zaangażowanych w przygotowania do przesiedlenia grupy uchodźców syryjskich z Libanu do Polski poprzez analizę potencjału gmin przyjmujących oraz przygotowanie materiałów informacyjnych i procedury badań medycznych.
Dzięki realizacji projektu stworzono raport dotyczący przygotowania gmin do przyjęcia uchodźców, materiały informacyjne oraz procedurę badań medycznych i program kursu przedwyjazdowego. Podjęto także próbę zmiany jakości debaty publicznej w mediach na temat kryzysu migracyjnego poprzez edukację dziennikarzy.
Zbadano 22 gminy w Polsce pod kątem możliwości przyjęcia grupy uchodźców. Wnioski i rekomendacje zostały przedstawione w raporcie wydrukowanym w 150 egzemplarzach i przekazanym uczestnikom badania oraz organizacjom i instytucjom zaangażowanym w debatę o przesiedleniach do Polski. Przygotowano scenariusz 2-dniowego kursu przedwyjazdowego dla przesiedlanych uchodźców. Zostały również opracowane procedury medyczne, którymi powinni zostać objęci uchodźcy zdecydowani na przesiedlenie do Polski. Opracowano dla uchodźców syryjskich i irackich informator, w którym omówiono min. politykę, ekonomię, obyczaje, pracę, szkolnictwo, opiekę społeczną i procedurę udzielenia cudzoziemcom ochrony w Polsce. Informator przetłumaczony na arabski został wydrukowany w 600 egz., z czego 570 egz. przekazano do Urzędu do spraw Cudzoziemców. Przeprowadzono trzy szkolenia na temat przesiedleń i sytuacji uchodźców w Libanie dla 40 dziennikarzy z 26 mediów reprezentujących różny światopogląd. Zorganizowano trzy wizyty studyjne polskich dziennikarzy w północnym Libanie, żeby zapoznali się z sytuacją syryjskich uchodźców.
Z projektu skorzystało 40 dziennikarzy polskich mediów, instytucje zaangażowane w debatę o przesiedleniach i przebadane gminy.
Fundacja Kultury Świata przeprowadziła kompleksowe badania w gminach deklarujących gotowość do przyjęcia uchodźców oraz współpracowała przy przygotowaniu informatora dla uchodźców.
Fundacja Papaya zorganizowała szkolenia dla dziennikarzy i wsparła organizację wizyt studyjnych.