Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Nadchodzą! Jak ich przywitamy?

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2016-01-04 - 2016-04-30
357 601,62 PLN
321 823,06 PLN
uchodźcy i migranci
Opis projektu
W obliczu kryzysu migracyjnego konieczne stało się pogłębienie wiedzy na temat systemu przyjmowania i integracji uchodźców w Polsce. Na bazie doświadczeń organizacji wyróżniono w badaniach następujące problematyczne obszary tego systemu: przekraczanie granicy przez uchodźców (w tym odmowy wjazdu, których liczba jest w Polsce największa w całej UE), formy nadzoru prawno-instytucjonalnego nad uchodźcami (bezpieczeństwo publiczne a prewencyjne i masowe wykorzystanie inwazyjnych form nadzoru), oferta nauczania jęz. polskiego (podstawowy element integracji), przygotowanie lokalnych instytucji oraz społeczności na ewentualne przyjęcie większej liczby uchodźców z odmiennych kulturowo krajów, postawy młodych Polaków wobec cudzoziemców (m.in. głębokość postaw rasistowskich, ale też gotowość do podjęcia przez nich działań z użyciem przemocy przeciwko uchodźcom).

Długofalowym celem projektu było dostarczenie danych dla kształtowania polityk krajowych związanych z przyjmowaniem uchodźców.

W wyniku realizacji projektu powstało 8 raportów tematycznych, z których jeden – najobszerniejszy, dotyczący zagadnień związanych z przekraczaniem granicy przez uchodźców, przetłumaczono na jęz. angielski. Dane, których dostarczyły nasze badania, pozwoliły na sformułowanie rekomendacji w zakresie praktyki i prawa recepcji i integracji uchodźców w naszym kraju. Dane upowszechniane są na stronach realizatorów projektu, w mediach, podczas spotkań z decydentami dotyczących polityk publicznych oraz w przedsięwzięciach międzynarodowych.

Badania polegały na analizie danych zastanych, obserwacji przejść granicznych (Białoruś, Medyka, Okęcie) oraz przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych i fokusów w społecznościach, w których funkcjonują ośrodki dla cudzoziemców, jak również w samych ośrodkach.

Beneficjenci projektu to przede wszystkim służby i instytucje publiczne: m.in. Straż Graniczna, MSWiA oraz pracownicy ośrodków dla cudzoziemców, a także sami uchodźcy starający się przekroczyć polską granicę.
Do zadań Partnerów: Instytutu Spraw Publicznych, Polskiego Forum Migracyjnego oraz Fundacji Panoptykon należało przebadanie wybranych obszarów systemu przyjmowania i integracji uchodźców zgodnych z ich specjalizacją.