Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

"Daj szansę - uchodźcy w Polsce"

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
łódzkie
Łódź
2016-01-04 - 2016-04-30
351 456,22 PLN
316 310,60 PLN
uchodźcy i migranci
Opis projektu
Województwo łódzkie nie jest przygotowane do przyjęcia cudzoziemców, o czym świadczą nasilone akcje Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), w tym tzw. „patrole uliczne pilnujące porządku” Ośrodka dla Uchodźców w Ustroniu czy Łodzi . Nawet mieszkańcy w bezpośredniej okolicy Ośrodka zaczęli bać się uchodźców - wyznawców islamu, których jednoznacznie utożsamiają z terrorystami.
Celem projektu było przygotowanie instytucji publicznych, społeczności lokalnej , organizacji pozarządowych i kadry specjalistów w 4 powiatach województwa łódzkiego, które sąsiadują z Ośrodkiem dla Uchodźców w Ustroniu, do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców, w tym uchodźców z Bliskiego Wschodu.
Projekt realizowany był na terenie powiatów: pabianickiego, piotrkowskiego, zgierskiego i miasta Łodzi. Podczas trwania projektu zrealizowano szkolenia, warsztaty i seminaria oraz cykl spotkań ze społecznością lokalną, które miały zapobiegać konfliktom, łagodzić uprzedzenia na tle rasowym i religijnym, a przede wszystkim ułatwić służbom mundurowym, pracownikom socjalnym i pedagogom oraz samorządowcom pracę z uchodźcami. We wszystkich spotkaniach szkoleniach i warsztatach uczestniczyło ogółem 5606 osób, w tym ok. 4800 uczniów. W spotkaniach z uchodźcami dla społeczności lokalnej wzięło udział 300 osób, w zajęciach warsztatowych i seminariach - 336 pracowników służb mundurowych, socjalnych i pedagogów oraz 10 mentorów uchodźcy; w warsztatach dialogowych z cudzoziemcami starającymi się o status uchodźcy i społecznością lokalną, spotkaniach rodziców dzieci uchodźczych i integracyjnej zabawie karnawałowej dla dzieci wzięło udział 160 osób.
W wyniku zrealizowanych działań uległ poprawie stosunek społeczności lokalnej do uchodźców przebywających w Ośrodku w Ustroniu, zwiększyły się również kompetencje osób odpowiedzialnych za przyjęcie i integrację uchodźców .
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce przeprowadziło warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach poświęcone tematyce wielokulturowości i uchodźstwa oraz warsztaty dla rodziców dzieci cudzoziemskich i polskich z Grotnik, Ustronia i Jedlicz. Fundacja na Rzecz Tolerancji Poprzez Międzykulturowe Zrozumienie zrealizowała warsztaty dialogowe metodą Nansena z cudzoziemcami starającymi się o status uchodźcy i ze społecznością lokalną.