Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Łączenie sieci instytucjonalnych i społecznych na rzecz integracji uchodźców.

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
pomorskie
Gdynia
"Feeria" Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne, Sopot
2016-01-04 - 2016-04-30
171 747,78 PLN
153 380,78 PLN
uchodźcy i migranci, polityki lokalne
Opis projektu
Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, w województwie pomorskim mieszkało 6% wszystkich migrantów/ek w Polsce. Grupa ta nie była dotąd przez samorządy województwa dostrzegana, co skutkowało brakiem działań systemowych adresowanych do migrantów/ek.
Celem projektu było zaangażowanie migrantów/ek oraz różnych lokalnych podmiotów w działania na rzecz integracji migrantów oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu w pomorskim poprzez realizację wspólnie wybranych działań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby i problemy.
Dzięki realizacji projektu Urząd Miejski w Gdańsku rozpoczął wdrażanie lokalnego Modelu Integracji Imigrantów (MII), również samorząd Gdyni zainteresował się tematyką i włączył w działania. Pięć imigrantek zrealizowało 13 działań na rzecz integracji w Trójmieście.
Przy aktywnym udziale uczestniczek projektu zrealizowano m.in.: działania edukacyjne (debaty, seminaria, warsztaty dla młodzieży, pokazy filmowe, łącznie objęły ok. 150 osób), szkoleniowe (3 szkolenia dla imigrantów/ek, 44 osoby; szkolenie dla mentorów uchodźców, 40 osób); integracyjne (piknik wielokulturowy, karaoke, 'wieża Babel', kolacja ramadanowa, obchody dnia dziecka w ośrodku dla uchodźców; łącznie 350 osób) oraz wsparcie (praca asystentki rodzin międzykulturowych, pomocą objętych jest 5 osób). Powstała również sieć mentorów uchodźców (licząca ponad 100 osób), która dynamicznie się rozwija. Równolegle do działań skierowanych głównie do imigrantów/ek, zespół projektowy od kwietnia 2015 roku brał aktywny udział w pracach nad Modelem Integracji Imigrantów dla miasta Gdańska. Praca ta skupiała się głównie na konsultowaniu ze społecznością imigrantów/ek barier w dostępie do usług i w komunikacji z instytucjami oraz budowaniu rekomendacji i rozwiązań.
Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 5 imigrantek oraz ponad 350 osób (imigrantów i Polaków) biorących udział w działaniach. W wyniku realizacji projektu skorzystała cała społeczność Gdańska/Trójmiasta.
CWII, dzięki rozwojowi instytucjonalnemu, opracowało strategię rozwoju organizacji oraz zbudowało nową stronę internetową, dzięki czemu może efektywniej działać.