Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Poznać i zrozumieć

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
pomorskie
Gdańsk
2016-01-04 - 2016-04-30
67 345,91 PLN
60 611,31 PLN
uchodźcy i migranci
Opis projektu
Z doświadczeń Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji pracujących na rzecz Bezdomnych wynika, że wielu uchodźców staje się mieszkańcami schronisk i noclegowni. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta prowadzi 130 takich placówek. Większość zatrudnionych w nich osób, nie ma doświadczenia i wystarczającej wiedzy do pracy z uchodźcami.
Celem projektu było przygotowanie organizacji do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców poprzez przeszkolenie pracowników organizacji i przygotowanie przewodnika do pracy z uchodźcami.
69 osób z placówek pracujących z bezdomnymi powiększyło swoją wiedzę dotycząca problemów uchodźców i różnic kulturowych. Przeprowadzono 3 dwudniowe szkolenia w Gdańsku, Wrocławiu i Kaczynie koło Kielc (łącznie 69 osób uczestniczących), które poprzedzono: 2 wizytami studyjnymi (Hiszpania, Jordania, w każdej uczestniczyło 3 realizatorów projektu), w celu zapoznania się z problemem kryzysu uchodźczego, oraz spotkaniem w Gdańsku z udziałem ekspertów z Hiszpanii i Jordanii (po 2 osoby z każdego kraju) dotyczącym pracy z osobami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych. Przygotowano do publikacji przewodnik do pracy z migrantami z ulotką wielojęzyczną. Z działań projektu skorzystało 73 pracowników placówek wsparcia dla osób bezdomnych z Podkarpacia Małopolski, Śląska i Gdańska. W dalszej perspektywie informacje zawarte w przewodniku mogą być dostępne dla pracowników wszystkich placówek grantobiorcy i partnerów.
Zarząd Główny Towarzystwa pomógł w organizacji szkolenia we Wrocławiu i Kaczynie, a rolą Fundacji Społecznie Bezpieczni była organizacja wizyt studyjnych i spotkania eksperckiego.