Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Prawa cudzoziemców – prawa człowieka

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2016-01-04 - 2016-04-30
254 364,82 PLN
228 485,66 PLN
uchodźcy i migranci
Opis projektu
Kryzys uchodźczy w Europie i związany z nim chaos informacyjny uruchomił wiele lęków i strachu, które mogą przekładać się na sposób traktowania uchodźców przez osoby odpowiedzialne za ich przyjęcie. Ukazał on także problem rasizmu i ksenofobii wśród społeczeństw europejskich, w tym Polski (patrz badania: Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych, 2014, w zw.z: Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego, 2015, Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW; Is seeing believing? The relationship between TV consumption and islamophobia in German majority society. Journal of Media Psychology 2015). Pracownicy administracji publicznej, z którymi uchodźcy w nowym kraju spotykają się w pierwszej kolejności, często nie mają żadnego doświadczenia w pracy z ludźmi z innych kultur, w szczególności z Bliskiego Wschodu. Celem projektu było przygotowanie różnych grup do pracy z uchodźcami oraz aktualizacja i tłumaczenie poradników dla uchodźców. Zrealizowano 27 szkoleń, głównie w województwie mazowieckim, lubelskim i śląskim, w których wzięły udział 463 osoby: przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych, szkół i innych placówek oświatowych, służby zdrowia i organizacji pozarządowych pracujących z uchodźcami. Zaktualizowano, przygotowano e-book i rozesłano publikację „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych”. Zaktualizowano, przetłumaczono na 3 języki i udostępniono w formie drukowanej i e-booków dwie publikacje dla uchodźców: „Ja w procedurze uchodźczej” i „Status uchodźcy – ochrona uzupełniająca w Polsce – co dalej”. Dzięki projektowi udało się podnieść kompetencje osób przygotowujących się do przyjęcia uchodźców w Polsce w zakresie znajomości prawa i procedur uchodźczych, rozwinąć umiejętności nawiązywania kontaktów międzykulturowych, czy reagowania na uprzedzenia. Dostarczono rzetelne informacje dotyczące obecności uchodźców w Polsce. Uczestnicy poszerzyli też wiedzę na temat islamu.
Publikacje dla cudzoziemców mają pomóc w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości i przełamać lęki np. związane z nieznajomością polskiego prawa. Publikacja dla funkcjonariuszy publicznych jest swoistym przewodnikiem po meandrach dokumentów, przepisów, uprawnień i obowiązków obu stron zw. z funkcjonowaniem cudzoziemców w Polsce. Partnerzy projektu prowadzili we współpracy wszystkie prace związane z przygotowaniem i organizacją szkoleń w swoich województwach, dodatkowo HFPC upowszechnia przygotowane w projekcie publikacje.