Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Uchodźcy mają głos! - partycypator

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
Fundacja Emic
kujawsko-pomorskie
Toruń
Polska Akcja Humanitarna, Warszawa/Toruń
2016-01-04 - 2016-04-29
226 968,34 PLN
204 249,31 PLN
uchodźcy i migranci
Opis projektu
Raport Najwyższej Izby Kontroli (2015) wskazuje na brak ogólnopolskiego systemu integracji uchodźców. Z doświadczenia zespołu projektowego wynika, że nie wszystkie istniejące rozwiązania prawne są stosowane i aby ocenić funkcjonowanie systemu, należy skupić się na lokalnych praktykach w zakresie pomocy osobom przebywającym w ośrodkach dla uchodźców i po otrzymaniu statusu uchodźcy/ochrony uzupełniającej.

Celem projektu było zdiagnozowanie problemów i oczekiwań związanych z przyjęciem uchodźców oraz przygotowanie 2 gmin do ich integracji poprzez wypracowanie lokalnych i szkolnych systemów integracji, a także stworzenie modelu takiego współdziałania instytucji lokalnych, który posłuży innym samorządom.
We współpracy z przedstawicielami instytucji i uchodźcami opracowano raport wskazujący kierunki zmian w systemie przyjmowania cudzoziemców i uchodźców, 2 szkolne systemy integracji (stosowany w szkołach, których przedstawiciele uczestniczyli w projekcie oraz modelowy, który można dostosowywać do potrzeb każdej placówki), lokalne systemy integracji cudzoziemców i uchodźców dla 2 gmin, a także analizę systemów funkcjonujących w Szwecji i Niemczech jako inspirację dla rozwiązań krajowych. Działania podsumowano w publikacji (200 egzemplarzy), wyniki badań i opracowane narzędzia udostępnione są też na stronie wieloglos.emic.com.pl

Przeprowadzono 45 wywiadów kwestionariuszowych, 10 indywidualnych i 2 scenariuszowe z cudzoziemcami oraz 18 wywiadów indywidualnych z przedstawicielami instytucji różnych szczebli (od ośrodka do ministerstwa), 4 ośmiogodzinne warsztaty dla przedstawicieli instytucji w Słupsku (20 uczestników) oraz w gminie Dragacz (10 uczestników), 3 szkolenia przygotowujące do pracy z uczniem cudzoziemskim i uchodźczym, w których wzięło udział łącznie 29 nauczycieli (15 osób z Grupy, Michala i Grudziądza w 2 szkoleniach oraz 14 - w jednym w Słupsku).

Z opracowanych systemów integracji skorzystały 2 gminy: Dragacz, w której znajduje się ośrodek dla uchodźców i Słupsk, chętny do ich przyjęcia, 100 odbiorców publikacji (po 2 egzemplarze przekazane organizacjom pozarządowym, instytucjom samorządowym i centralnym), a w dalszej perspektywie możliwość taką mają gminy i instytucje, które skorzystają z opracowań udostępnionych w Internecie.

Partnerzy wspierali realizację projektu swoim doświadczeniem w zakresie badań i prowadzenia procesów grupowych (Pracownia Zrównoważonego Rozwoju) oraz w działaniach edukacyjnych (Polska Akcja Humanitarna).