Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Akcja-Integracja

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
lubelskie
Kamionka
2016-01-04 - 2016-04-30
155 500,00 PLN
139 700,00 PLN
integracja, system oświaty, uchodźcy i migranci, wielokulturowość
Opis projektu
Kryzys uchodźczy to ogromne wyzwanie dla polskich instytucji i społeczeństwa. W związku z możliwością przyjęcia przez Polskę nowej grupy uchodźców z Syrii obserwujemy niestety niechętne nastawienie części społeczeństwa i nasilanie się islamofobii, która wynika głównie z niewiedzy, podążania za mediami, nieprawdziwymi informacjami oraz ze strachu przed tym, czego się nie zna. Do Polski trafią także dzieci z doświadczeniem uchodźczym. Szkoła to miejsce, w którym często po raz pierwszy uchodźcy stykają się ze społecznością lokalną.

Zamierzeniem projektu było wsparcie społeczności lokalnej oraz instytucji w przygotowaniach do przyjęcia nowej grupy uchodźców.

W wyniku podjętych działań przygotowano zestaw materiałów edukacyjnych oraz zwiększono wrażliwość na kwestie uchodźcze u 443 adresatów działań edukacyjno-integracyjnych.

W ramach projektu wydano publikację „Akcja-integracja. Fakty i inspiracje", która prezentuje rzetelne informacje na temat kryzysu humanitarnego w Syrii oraz „Powitalnik”, czyli książeczkę dla dzieci uchodźczych w języku arabskim. Stworzono także prezentację multimedialną wprowadzającą w problematykę uchodźctwa, która jest dostępna na stronie projektu: www.akcjaintegracja.pl Ważnym elementem projektu były również spotkania o charakterze edukacyjno-integracyjnym. Przeprowadzono 6 spotkań w Klubach Kobiet z Lubelszczyzny oraz 6 spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych w 11 klasach. Zorganizowano także konferencję w Lublinie dla środowisk nauczycielskich i instytucji współpracujących ze szkołami na temat edukacji dzieci uchodźczych oraz jednodniowe szkolenie dla nauczycieli. W Centrum Wielokulturowym w Warszawie zorganizowano wydarzenie edukacyjno-kulturalne dla lokalnej społeczności, w ramach którego odbyła się debata, występ muzyczny młodzieży cudzoziemskiej, spektakl oraz koncert muzyki arabskiej. W wydarzeniu wzięło udział ok. 100 osób. Finałem projektu było spotkanie podsumowujące z udziałem pastora Bernharda Fricke, związanego z ruchem „Azyl w Kościele”.

Beneficjentami projektu było 66 członkiń Klubów Kobiet, 199 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 13 nauczycieli oraz 165 osób, które wzięły udział w wydarzeniach.

Rolą organizacji partnerskich było wsparcie w dotarciu do adresatów projektu. Ponadto, jeden z partnerów (Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej ) wniósł do projektu wiedzę z zakresu IT, która była przydatna w przygotowaniu wersji online materiałów edukacyjnych.