Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Uchodźcy? Zapraszamy!

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2016-01-04 - 2016-04-30
264 797,15 PLN
238 178,80 PLN
integracja, system oświaty, uchodźcy i migranci, wielokulturowość
Opis projektu
Społeczności lokalne, w tym instytucje i kadra szkoły, nie zostały właściwie przygotowane do przyjmowania większych grup uchodźców. Tymczasem zgodnie z aktualnymi zobowiązaniami Polski, do szkół ma trafić ok. 3 tys. dzieci uchodźczych. Oznaczałoby to 4-krotny przyrost tej grupy dzieci w szkołach. O braku dostatecznego przygotowania szkół do prowadzenia działań integracyjnych i antydyskryminacyjnych świadczą również wyniki stałego monitoringu prowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Zamierzeniem projektu było wsparcie kadry szkół i instytucji lokalnych oraz wybranych społeczności lokalnych w przygotowaniu się na przyjęcie uchodźców i uchodźczyń.

W wyniku podjętych działań opracowano komplet materiałów, służących lepszej integracji uchodźców oraz zwiększono kompetencje szkół i instytucji lokalnych w tym zakresie.

W ramach projektu odbyło się 37h warsztatów oraz konsultacji „Jak przygotować szkołę na przyjęcie dzieci uchodźczych?” dla kadry szkół oraz uczelni. Natomiast w szkole podstawowej w Warszawie położonej najbliżej ośrodka dla uchodźców zatrudniono asystentkę międzykulturową. Ponadto zorganizowano 2 seminaria upowszechniające zatrudnianie w szkołach asystentkek/ów międzykulturowych, w których wzięła udział kadra szkół, uczelni, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiadających za system edukacji formalnej w Polsce. Przeprowadzono także 21h warsztatów zwiększających kompetencje osób, które pełnią w szkołach funkcje asystentek i asystentów międzykulturowych lub przygotowują się do pełnienia tych funkcji. Odbyło się 5 wydarzeń edukacyjno – integracyjnych dla wybranych społeczności lokalnych przygotowujących do przyjęcia uchodźców oraz 8 spotkań strategicznych dla lokalnych instytucji i organizacji w 3 gminach, w których znajdują się ośrodki dla uchodźców. Przygotowano także szereg materiałów i publikacji wspierających szkoły w przyjmowaniu i pracy z uczniami i uczennicami migranckimi, w tym publikacje książkowe, broszury, pocztówki oraz scenariusze zajęć.

Beneficjentami projektu było 750 osób, które wzięły udział w działaniach edukacyjno-informacyjnych.

Rolą organizacji partnerskich było zwiększenie zasięgu oddziaływania projektu oraz udzielanie wsparcia merytorycznego.