Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna kontynuacja

Zwalczanie dyskryminacji Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2016-01-04 - 2016-04-30
126 320,00 PLN
113 520,00 PLN
uchodźcy i migranci
Opis projektu
Temat uchodźców jest prawie nieobecny w podręcznikach szkolnych i podstawie programowej. Dotychczas publikowane scenariusze zajęć tworzone były najczęściej przez edukatorów pracujących z dorosłymi i nie są dostosowane do kontekstu szkoły i wieku uczniów. Potrzebne są angażujące i wywołujące empatię metody poruszające tematykę uchodźców, nie tylko poznanie faktów, ale także zrozumienie sytuacji uchodźców i przybliżenie sylwetek konkretnych osób w miejsce bezosobowych statystyk budzących obawy (Raport „Dyskryminacja – Wielka Nieobecna” TEA ).
Celem projektu było przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci uchodźców poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli/ek w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej prowadzonej metodą dramy stosowanej .
24 nauczycielki podniosły swoją wiedzę dotyczącą uchodźców oraz umiejętności prowadzenia dramowych zajęć zmierzających do wzrostu poziomu empatii i zrozumienia sytuacji osób z doświadczeniem uchodźczym. Opracowano, przetestowano i upowszechniono 9 scenariuszy lekcji adekwatnych do sposobu pracy w szkole oraz do wieku uczniów.
Przygotowano 9 scenariuszy warsztatów dramowych (3 dla szkół podstawowych, 4 – gimnazjalnych, 2 – ponadgimnazjalnych). Przeprowadzono warsztaty (2 spotkania 3-dniowe łącznie 40 godzin) dotyczące tematyki uchodźczej oraz sposobów edukacji dramą dla 12 nauczycielek, które pilotażowo wykorzystały scenariusze w swoich szkołach (19 lekcji w 10 szkołach). Scenariusze: zaprezentowano kolejnym 12 nauczycielkom na szkoleniu (16 godzin), wraz z 6 artykułami (kompendium niezbędnej wiedzy dotyczącej tematyki uchodźczej i dramy) wydano drukiem (400 egz.) i rozesłano do szkół, uczelni wyższych i organizacji zajmujących się problematyką uchodźczą, a także udostępniono na stronie – www organizacji (ok. pobrań).
Z działań projektu skorzystały 24 nauczycielki z 5 województw, które uczestniczyły w szkoleniach, ok. 400 uczniów i uczennic (19 klas), którzy wzięli udział w pilotażu scenariuszy, oraz 350 organizacji i instytucji, które otrzymały publikację. Wszystkim chętnym zapewniono możliwość skorzystania ze scenariuszy poprzez umieszczenie publikacji na stronie www i rozesłanie informacji o tym w newsletterze, który dociera do 3458 osób.
Partnerzy zapewnili: współpracę z osobą z doświadczeniem życia uchodźczego (konsultacja scenariuszy, spotkanie z nauczycielkami, Centrum Wpierania Imigrantek i Imigrantów) oraz wzbogacenie warsztatów o panel dotyczący pracy techniką szablonu (Fundacja Klamra).