Szukasz organizacji partnerskiej?

Jak znaleźć partnera do projektu?

Szukacie organizacji z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, z którą moglibyście współpracować w planowanym przez Was projekcie? Zanim skontaktujecie się z nami lub potencjalnymi Partnerami, przeczytajcie i zastanówcie się:

ludek_25

Partner w projekcie powinien mieć jasno określoną rolę, a jego obecność powinna być dobrze uzasadniona. Przed rozpoczęciem poszukiwania, odpowiedzcie sobie na poniższe pytania:

  • jakie działania planujecie, na czym ma polegać Wasz projekt?
  • czy rzeczywiście potrzebujcie Partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu do jego realizacji?
  • czy w Waszej organizacji jest osoba, która mówi płynnie po angielsku?
  • jakiego Partnera poszukujecie, jaka ma być rola Partnera w Waszym projekcie, czego oczekujecie od Partnera?

długopis_21

Przygotujcie kilka kluczowych informacji, które prześlecie potencjalnemu Partnerowi, by zachęcić go do współpracy (w języku angielskim):

  • krótki opis Waszej organizacji (obszar działania, grupa docelowa, realizowane projekty),
  • krótki opis projektu, do którego chcecie zaprosić wybraną organizację,
  • oczekiwania względem Partnera i jego rola w projekcie,
  • dlaczego właśnie tę organizację chcecie zaprosić do udziału w projekcie.

lupa_23

Poszukajcie Partnera indywidualnie lub skorzystajcie z bazy i wybierzcie organizację, która pasuje do planowanego przez Was projektu. Warto pamiętać, że Partnerem mogą być nie tylko organizacje pozarządowe, ale także inne podmioty publiczne i prywatne, np. instytucje samorządowe, instytucje oświatowo-wychowawcze, akademickie, przedsiębiorstwa etc.

Powyższe informacje pozwolą organizacjom z Państw-Darczyńców lepiej zrozumieć, jakiego Partnera poszukujecie i jaki projekt zamierzacie wspólnie zrealizować. Zwiększy to tym samym szanse na pozytywną odpowiedź z ich strony. Prosimy także wziąć pod uwagę, że organizacje znajdujące się w bazie dostają podobne zapytania zarówno z Polski, jak i z pozostałych 14 krajów wdrażających fundusze dla NGO finansowane z EOG, dlatego tak istotne jest precyzyjne i ciekawe przedstawienie swojego pomysłu na projekt.

mail_10

W razie braku pozytywnej odpowiedzi z organizacji, do których wysłaliście swoje zapytanie, zapraszamy do kontaktu z nami ([email protected]). Wraz z Norweskim Komitetem Helsińskim możemy dodatkowo skontaktować się z organizacjami z Norwegii w celu znalezienia odpowiedniego Partnera. W takim przypadku prosimy o dostarczenie nam informacji wymienionych wyżej w czterech punktach, jest to bowiem warunek niezbędny do skutecznej pomocy.