Dokumenty do pobrania

Podręcznik – pdf:

 • Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców. Wydanie uzupełnione, luty 2014 – pdf

Zasady dotyczące wizualizacji i promocji projektów:

 • Wymogi dotyczące informacji i promocji – pdf
 • Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej – pdf
 • Logotypy – w formatach png i eps:

  • Fundusze EOG – zip
  • Fundacja Batorego – zip
  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – zip
  • Logotypy w wektorze – zip
  • Logotypy w konturze – zip
  • Baner z logotypami – zip
 • Szablony materiałów promocyjnych – zip

Załączniki do pobrania:

Dokumenty do sprawozdania:

 • Formularz sprawozdania merytorycznego – docodt
 • Formularz sprawozdania finansowego – xls

Wnioski:

 • Formularz wniosku na nawiązanie lub wzmocnienie współpracy – doc, odt
 • Formularz wniosku na przygotowanie projektów dwustronnych (uzupełniony) – doc, odt – KONKURS ZAKOŃCZONY

 Dokumenty do umowy:

 • Wzór umowy o dotację – doc, odt
 • Załącznik 2 do umowy: Zasady wykorzystania dotacji – doc, odt