Projekty tematyczne – ogłoszenie wyników I etapu

Zakończył się I etap konkursu na projekty tematyczne. Do złożenia wniosków pełnych zostało zaproszonych 351 organizacji. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Czytaj dalej

Projekty systemowe – koniec przyjmowania wniosków

Do internetowego systemu wpłynęło 289 wniosków wstępnych, a łączna kwota wnioskowanej dotacji wyniosła 341 588 256 zł. Największym zainteresowaniem cieszył się temat dotyczący problemów branżowych – organizacje złożyły 107 wniosków. Na realizację działań z zakresu informacji i komunikacji złożono 67 wniosków, misji i standardów64, źródeł finansowania – 36 wniosków. 15 wniosków dotyczyło problemu otoczenia prawnego.

Wnioski zostały poddane ocenie formalnej i przekazane do oceny ekspertów. Do 16 grudnia 2013 opublikujemy wyniki I etapu konkursu i zaprosimy wybrane organizacje do złożenia wniosków pełnych.

Listę złożonych wniosków wstępnych można pobrać tutaj.

15 listopada – termin składania wniosków systemowych

Jeszcze do piątku, 15 listopada do godziny 12.00 można składać wnioski na projekty systemowe za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków! Przypominamy, że Podręcznik wraz z informacjami uzupełniającymi oraz formularz ze wskazówkami można pobrać ze strony Dokumenty do pobrania.

Prosimy, nie zwlekajcie ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili – konkurs na projekty systemowe odbywa się tylko raz, nie będzie więc szansy na kolejne podejście. Zapraszamy do współpracy i życzymy powodzenia!

Ruszają pierwsze projekty w ramach współpracy dwustronnej

Tylko we wrześniu otrzymaliśmy 14 wniosków na przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich,  sześć spośród nich otrzymało dofinansowanie!

Czytaj dalej