Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2013-11-27

Projekty tematyczne – ogłoszenie wyników I etapu

Zakończył się I etap konkursu na projekty tematyczne. Do złożenia wniosków pełnych zostało zaproszonych 351 organizacji. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 351 najwyżej ocenionych projektów, których łączne budżety nie przekroczyły znacząco dwukrotności kwoty przeznaczonej na dotacje w podziale na pięć obszarów tematycznych, czyli ok. 15,2 mln zł na każdy z obszarów. Oznacza to, że do II etapu zostały zakwalifikowane wszystkie projekty, które otrzymały punktację wyższą niż minimalna liczba punktów pozwalająca na zakwalifikowanie do II etapu w danym obszarze tematycznym oraz wszystkie, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów kwalifikującą do przejścia (tj. w zależności od obszaru tematycznego od 3,75 do 6,65 punktu) .

  • Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu do pobrania

  • Lista projektów niezakwalifikowanych do II etapu do pobrania

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do punktacji oraz uzasadnienia oceny swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 

Projekty zakwalifikowane do oceny merytorycznej

                     Projekty zakwalifikowane                         do II etapu konkursu

 

Liczba projektów

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Liczba projektów

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Przyznane punkty

Partycypacja publiczna

330

69 497 101,66

68

15 854 394,80

5,75 – 7,50

Kontrola obywatelska

100

21 043 818,55

70

15 306 791,55

3,75 – 7,00

Zwalczanie dyskryminacji

143

28 244 494,83

71

15 737 741,00

4,05 – 7,35

Przeciwdziałanie wykluczeniom

500

92 193 422,18

74

15 616 756,70

6,15 – 7,oo

Dzieci i młodzież

845

156 855 533,84

68

15 869 566,53

6,65 – 7,40

 

1918

367 834 371,06

351

78 385 250,58