Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2016-06-03

Chcemy mieć własne miejsce

Już niedługo w Głogowie powstanie miejsce, które które stawia na bezpośredni kontakt z młodzieżą i jej potrzebami, o którego kształcie decyduje sama młodzież. Skąd pomysł? Takie miejsce młodzież odnalazła w Norwegii. 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa wspólnie z Amnesty International Norway od 2014 roku realizowało projekt „Dolnośląska Kampania przeciwko Mowie Nienawiści”. Skierowany był do młodzieży w wieku 15-16 lat.

Wybór Amnesty International Norway jako partnera był podyktowany jej ogromnym doświadczeniem w edukacji o prawach człowieka i przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Wspierała ona Stowarzyszenie SZANSA w tworzeniu programów szkoleń, ewaluacji i tworzeniu publikacji, zarówno podczas spotkań, jak i konsultacji internetowych. Bardzo ważnym elementem były także trzy wizyty studyjne, podczas których młodzież miała okazję na własne oczy zobaczyć działania realizowane w Norwegii.

Efektem współpracy była przygotowana przez młodzież publikacja „Historie nienawiści”, oparta na wywiadach z rówieśnikami, którzy doświadczyli mowy nienawiści. Zebrane historie są wskazówką dla młodych ludzi, jak reagować na mowę nienawiści, a dla nauczycieli są narzędziem edukacyjnym do wykorzystania podczas zajęć w szkole. AI aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu publikacji od strony edukacyjnej, proponując scenariusze zajęć oraz sposoby wykorzystania historii. Efektem spotkań i współpracy z było także stworzenie programu szkoleń dla młodzieżowych aktywistów oraz dla trenerów, a także aplikacji internetowych, które będą pomagały w przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Stworzone narzędzia będą wykorzystywane zarówno przez polską, jak i norweską organizację.

Podczas wizyt studyjnych młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach na temat praw człowieka, aktywizmu i sposobów prowadzenia kampanii. Spotkali się również z przedstawicielami norweskiej kampanii “No Hate Speech Movement”, pracownikami i młodzieżą Centrum Antyrasistowskiego, Europejskiego Centrum Wergelanda oraz Cafe Condio – projektu międzykulturowego prowadzonego dla młodzieży przez Norweski Czerwony Krzyż. Uczestnicy mieli dzięki tym spotkaniom możliwość podzielenia się doświadczeniami związanymi z przeciwdziałaniem rasizmowi, dyskryminacji i mowie nienawiści. Szczególne wrażenie wywarły na wszystkich Cafe Condio oraz Centrum Antyrasistowskie i rozbudziły chęć stworzenia podobnego miejsca w Głogowie. Miejsca, które które stawia na bezpośredni kontakt z młodzieżą i jej potrzebami, o którego kształcie decyduje sama młodzież. Inspirujący był dla wszystkich sposób prowadzenia tych miejsc w taki sposób, aby młodzi ludzie mogli nie tylko spędzać tam czas, ale również uczyć się i zdobywać nowe kompetencje, a jednocześnie prowadzić działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Po powrocie z Norwegii przystąpiono do działania. Odbyło się wiele dyskusji nad pomysłem, a także konsultacji z partnerem norweskim. Koordynator projektu Dariusz Grzemny tak mówi o tym procesie „Zorganizowaliśmy spotkanie z młodzieżą, podczas którego określiliśmy jakie są ich potrzeby. Zaczęliśmy marzyć, ale na marzeniach się nie skończyło. Zaczęliśmy również poszukiwać funduszy na realizację pomysłu. Nasze wymarzone miejsce nazwaliśmy roboczo Głogowska Ambasada Młodzieży”. Organizacji udało się pozyskać część pieniędzy potrzebnych na dostosowanie siedziby Stowarzyszenia do potrzeb przyszłej kawiarni. Powstał już projekt architektoniczny, który został opracowany wspólnie przez młodych ludzi i architekta. Organizacja uzyskała też wszelkie pozwolenia i wkrótce zaczyna prace budowlane. „Niesamowite, jak jedna wizyta w Oslo i spotkanie z ludźmi może doprowadzić do tak pozytywnych zmian” – mówi Grzemny.

Działania zostały zrealizowane w ramach projektu Dolnośląska Kampania przeciwko mowie nienawiści, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA wspólnie z Amnesty International Norway