Apel w obronie niezależności węgierskich organizacji pozarządowych

Apel w obronie niezależności węgierskich organizacji pozarządowych

PROSIMY O DOŁĄCZENIE DO APELU DO PIĄTKU, 19 WRZEŚNIA DO G. 17.00
Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej
Martin Schulz, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Herman Van Rompuy, dotychczasowy Przewodniczący Rady Europejskiej
Donald Tusk, nowo wybrany Przewodniczący Rady Europejskiej
Nils Muižnieks, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy

Apel w obronie niezależności węgierskich organizacji pozarządowych

My, przedstawiciele organizacji pozarządowych z krajów Unii Europejskiej, uważamy, że niezbędnym elementem zdrowych i stabilnych demokracji jest dojrzałe i silne społeczeństwo obywatelskie. Jako aktywni i odpowiedzialni obywatele z dumą podzielamy wspólne wartości, kulturę polityczną i normy prawne Unii Europejskiej i jej sojuszników.
Dlatego też czujemy się w obowiązku zareagować na wydarzenia, które w ostatnich dniach miały miejsce na Węgrzech, w kraju należącym do europejskich i transatlantyckich sojuszy politycznych, a które są efektem działań podejmowanych. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni kampanią, prowadzoną przez rząd Wiktora Orbána od jego reelekcji w kwietniu 2014 roku, zmierzającą do podważenia wiarygodności i pozbawiania niezależności węgierskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
Kolejna granica przekroczona została w poniedziałek 8 września br. kiedy funkcjonariusze policji dokonali rewizji w biurach i mieszkaniach pracowników fundacji Ökotárs i DemNet w poszukiwaniu dokumentów i akt związanych z prowadzoną przez nich działalnością statutową. Obie fundacje cieszą się od lat zasłużoną renomą w środowisku pozarządowym w Europie Środkowej i Wschodniej z powodu swojej wiedzy, doświadczenia, wysokich standardów działania i dobrych praktyk. Dzięki tym przymiotom fundacje te zostały wybrane na operatorów Funduszu Obywatelskiego EOG na Węgrzech, finansowanego głównie przez rząd norweski. U podłoża prowadzonej przez węgierki rząd kampanii, która w ostatnich dniach przybrała formę niespotykanej demonstracji siły, jest fakt, że Fundusz ten - wspierający organizacje zajmujące się monitorowaniem przestrzegania prawa, naruszeń swobód obywatelskich i działań dyskryminacyjnych - jest zarządzany poza bezpośrednią kontrolą rządu.
Szykany wobec węgierskich organizacji obywatelskich zmierzające do narzucenia pełnej kontroli państwa nad ich działalnością, stanowią bezpośrednie pogwałcenie podstawowych wolności i zasad Unii Europejskiej. Niedopuszczalne jest, aby takie działania – wzorowane na prześladowaniach sektora pozarządowego przez autorytarne reżimy na Białorusi, w Rosji i w Azerbejdżanie - były tolerowane w sercu Unii Europejskiej.
My, niżej podpisani, przedstawiciele organizacji pozarządowych z Europy, wyrażamy naszą głęboką solidarność z niezależnym sektorem pozarządowym na Węgrzech.

Deklarujemy wolę współpracy w ramach struktur międzynarodowych wszędzie tam, gdzie jest miejsce dla swobodnego, niezależnego i krytycznego myślenia.
Mając w pamięci niedawne doświadczenia historyczne społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej wyrażamy naszą niezgodę na dyktatorski sposób sprawowania władzy i potępiamy nasilające się przejawy autorytaryzmu na Węgrzech, których wyrazem jest ostatnia kampania przeciw organizacjom pozarządowym.

Szanowni Panowie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarzu,
W obliczu niedawnych wydarzeń na Węgrzech my, niżej podpisani przedstawiciele organizacji pozarządowych z Europy, wzywamy Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Europejską do odejścia od polityki niereagowania na posunięcia rządu Victora Orbana i podjęcia wysiłków dyplomatycznych oraz zastosowania praktycznych środków w celu przeciwdziałania podważaniu wartości demokratycznych w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Ponieważ obecna sytuacja na Węgrzech stanowi kolejne poważne naruszenie fundamentalnych wartości, na których opiera się Wspólnota Europejska, wzywamy Unię Europejską do zastosowania środków przewidzianych w artykule 7 Traktatu Lizbońskiego w celu przeciwdziałania poważnym i trwałym naruszeniom zasad demokracji, wolności i rządów prawa w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wzywamy Komisję Europejską i Parlament Europejski, aby skorzystały z możliwości, jakie dają przyjęte przez Komisję w marcu 2014 roku nowe ramy przeciwdziałania systemowym zagrożeniom dla rządów prawa i rozpoczęły dialog z rządem węgierskim w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom praw obywatelskich.
Wyrażamy przekonanie, że działania rządu węgierskiego nie mogą zostać potraktowane jako jeden z wielu nieistotnych incydentów. Organizacje obywatelskie, które s dziś przedmiotem ataku rządu, są ostatnią podporą wysiłków mających na celu ochronę i promocję podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska: poszanowania praw człowieka, demokracji, wolności, partycypacji obywatelskiej, tolerancji i solidarności.
Jesteśmy przekonani, że węgierskich organizacji obywatelskich nie można pozostawić samych w ich walce o zachowanie suwerenności i niezależności, i że wymierzona przeciw nim kampania rządu węgierskiego zasługuje na uwagę najważniejszych instytucji europejskich.