Ankieta ewaluacyjna dotycząca warsztatów sieciujących organizowanych w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o wybranie w każdym pytaniu jednej odpowiedzi.