Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-09-14

Dane dla zmiany. Warsztaty sieciujące

Fundacja Batorego zaprasza przedstawicieli organizacji prowadzących projekty w obszarach Kontroli obywatelskiej oraz Partycypacji publicznej do udziału w spotkaniu sieciującym poświęconym wykorzystywaniu danych w celu osiągnięcia zmiany.
Zapraszamy na dwa dwudniowe spotkania, które odbędą się w dniach:
• 27 – 28 października 2015 roku,
• 29 – 30 października 2015 roku,
w Hotelu Pan Tadeusz w Serocku pod Warszawą. Każde ze spotkań rozpocznie się o godzinie 10.30 pierwszego dnia, a zakończy się o godzinie 15.30 drugiego dnia.

Nie ma chyba organizacji pozarządowej, która nie pracowałaby z danymi. Tworzymy raporty, zbieramy przypadki i indywidualne historie, śledzimy informacje w mediach, słuchamy naszych beneficjentów, organizujemy akcje poparcia, używamy mediów społecznościowych, publikujemy zdjęcia, wpisy na Facebooku czy Twiterze. Wszystkie te aktywności opierają się na danych. Wykorzystywanie danych może służyć lepszemu projektowaniu własnych działań, ale też skutecznej komunikacji i zachęcaniu do poparcia organizacji. I dlatego warto spojrzeć na dane jako narzędzie, które pomaga organizacjom prowadzącym działania kontrolne i partycypacyjne w osiąganiu zmiany i przekonywaniu do swoich rozwiązań nie tylko osoby decyzyjne, ale też szerszą publiczność.
Podczas dwudniowego szkolenia skupimy się na roli, jaką dane mogą pełnić w organizacjach oraz na sposobach odpowiedzialnego wykorzystywania danych zbieranych przez organizacje. Będziemy pracować na standardach School of Data i Responsible Data Forum. Część warsztatów przeznaczona będzie na analizę i pracę z danymi przywiezionymi przez uczestników i uczestniczki – będziemy tworzyć komunikaty, wizualizację i infografiki.

ZASADY UCZESTNICTWA

Zapraszamy po jednej osobie z organizacji (w formularzu I osoba uczestnicząca). Można zgłosić drugą osobę, która jednak może zostać zaproszona tylko w miarę wolnych miejsc (II osoba uczestnicząca).
Udział w spotkaniu, łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem zostanie pokryty ze środków EOG. Fundacja im. S. Batorego przewiduje również refundację kosztów dojazdu na zasadach zawartych w informacjach praktycznych. Dla chętnych zorganizowany zostanie transfer z Warszawy do Serocka i z powrotem.
Prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem formularza do 30 września 2015 roku. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na warsztat.

W przypadku większej ilości zgłoszeń Fundacja Batorego zastrzega sobie prawo wyboru uczestników oraz przypisania do grupy w zależności od profilu i doświadczenia organizacji. Dlatego na etapie rekrutacji prosimy w miarę możliwości o zarezerwowanie obydwu proponowanych terminów szkolenia.

Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowy program spotkania wyślemy 5 października 2015 roku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WSTĘPNY PROGRAM SPOTKANIA

Osoby prowadzące:
Anna Kuliberda
Jest edukatorką i trenerką w organizacjach pozarządowych, zajmuje się nowymi metodami uczenia się osób dorosłych i młodzieży, w szczególności tym, które wzmacniają ich w relacjach z władzami i w życiu publicznym oraz w używaniu w tym celu nowych technologii. W swojej pracy miesza metody edukacji poza- i nie-formalnej, on- z off-line, aby jak najpełniej odpowiadać na potrzeby współczesnych czasów. Organizatorka i uczestniczka społeczności uczących się (peer to peer) w zakresie nowych technologii dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz na Bałkanach, gdzie obecnie mieszka. Z ważniejszych osiągnięć: prowadzenie cyklu community boost_r o technologiach i otwartych danych dla społeczeństwa obywatelskiego na Bałkanach (regionalne konferencje, konkursy na aplikacje, ekspercka strona internetowa oraz spotkania offline w czterech krajach), prowadzenie pierwszego e-learningowego/mieszanego kursu dla organizacji strażniczych, organizacja Akademii Danych na Bałkanach, symulacja obrad Parlamentu Europejskiego dla wymiany młodzieżowej z pięciu krajów, prowadzenie Szkoły Działań Strażniczych, współtworzenie i współprowadzenie warsztatów o prawie do informacji.

Michał Szota
Michał Szota. Projektant grafiki i interakcji, webdeveloper, VJ, autor instalacji interaktywnych, współpracownik Centrum Sztuki WRO, anglista. Od 12 lat eksperymentuje z alternatywnymi zastosowaniami technologii WWW. Portfolio prac pod adresem http://szota.biz.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
1. Dostępność dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek, w którym będą odbywać się warsztaty, jest dostępny dla osób poruszających się na wózku. Wszelkie inne potrzeby prosimy zgłosić w formularzu.
2. Nocleg w pokojach 2-osobowych.
3. W czasie warsztatów jest przewidziane pełne wyżywienie i poczęstunek w przerwach.
4. Zwrot kosztów.
Organizacje spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu przed szkoleniem (do 300,00 zł) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji im. Stefana Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.

Dane do noty obciążeniowej:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:
• pełne dane organizacji,
• datę wystawienia,
• informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował (korzystał z noclegu) i w jakim spotkaniu uczestniczył,
• kwotę do zwrotu (również słownie),
• nr konta bankowego.

Rozliczenie kosztów dojazdu i noclegu będą uznawane w ciągu miesiąca od daty spotkania. Noty obciążeniowe przysłane po tym terminie nie będą rozliczane.