Przyznane dotacje – podsumowanie

Liczba projektów

Łączna kwota dotacji

Partycypacja publiczna 92 21 375 465 zł
Kontrola obywatelska 98 20 674 609 zł
Zwalczanie dyskryminacji 119 24 875 096 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu 117 24 241 934 zł
Dzieci i młodzież 113 24 542 035 zł
Projekty systemowe 9 13 380 264 zł
Współpraca dwustronna 72 1 720 193 zł
Razem 620* 130 809 598,42 zł

 

*3 organizacje nie ukończyły projektów