Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-02-13

Dzieci i młodzież: Edukacja cudzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych w kontekście działań antydyskryminacyjnych.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży serdecznie zaprasza przedstawicieli Grantobiorców programu Obywatele dla Demokracji do udziału w warsztatach „Edukacja cudzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych w  kontekście działań antydyskryminacyjnych. Szanse i wyzwania dla organizacji pozarządowych”.

Warsztaty odbędą się w dniach 25-26 marca 2015 roku (środa – czwartek) w hotelu Ibis przy ul. Muranowskiej 2 w Warszawie. Warsztaty rozpoczną się w środę 25 marca 2015 roku o godz. 12.30, a zakończą w czwartek, 26 marca 2015 roku o godz. 14.00. Warsztaty zostaną poprowadzone przez trenerów i ekspertów z Polski i z Norwegii.

Celem warsztatów będzie:

  • zdefiniowanie obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej edukacji cudzoziemców, mniejszości etnicznych i narodowych w  kontekście działań antydyskryminacyjnych,
  • zapoznanie się z doświadczeniami norweskimi,
  • określenie najważniejszych wyzwań stojących przed polskim systemem edukacji,
  • określenie możliwości i szans na działania dla organizacji pozarządowych.

Poza tym w trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z problemami, z którymi borykają się w szkole dzieci cudzoziemskie oraz ze sposobami wspierania tych uczniów. Warsztat przybliży problematykę adaptacji uczniów w odmiennym kulturowo środowisku szkolnym, z uwzględnieniem polskiej szkoły. Uczestnicy zapoznają się również z podstawowymi modelami akulturacji (adaptacji kulturowej), a także zastanowią się, który z modeli jest najkorzystniejszy dla ucznia cudzoziemskiego i poprzez jakie działania możemy go wspierać. Poprzez wymianę dobrych praktyk, uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu wsparcia adaptacji i edukacji uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole.

Do udziału w warsztatach zapraszamy jedną lub dwie osoby reprezentujące organizacje, które realizują projekty w ramach programu Obywatele dla Demokracji w obszarze „Dzieci i młodzież”. Warsztaty są zorganizowane głównie z myślą o organizacjach prowadzących aktualnie projekty związane z daną problematyką. Chcielibyśmy jednak w miarę wolnych miejsc umożliwić udział w spotkaniach innym organizacjom o podobnych doświadczeniach. Do udziału w warsztatach należy zgłosić się za pośrednictwem formularza internetowego.

Na Państwa zgłoszenia oczekujemy do dnia 27 lutego 2015 roku, do godz. 12.00. Informację potwierdzającą uczestnictwo prześlemy do dnia 3 marca 2015 roku.

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Szczegółowy program przedstawimy wkrótce.