Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-06-03

Jak zbierać informacje potrzebne w działaniach strażniczych?

Fundacja Batorego zaprasza przedstawicieli organizacji realizujących projekty w obszarze Kontroli obywatelskiej w programie Obywatele dla Demokracji na warsztat sieciujący poświęcony zbieraniu informacji w działaniach strażniczych, który odbędzie się w dniach 30 czerwca (od godz. 11:00) – 1 lipca 2015 roku (do godz. 16:00) w hotelu Pan Tadeusz w Serocku.

Podczas warsztatu omówimy zakres działań podejmowanych w ramach kontroli obywatelskiej i porozmawiamy o strategicznym podejściu w działaniach kontrolnych. W oparciu o projekty prowadzone przez uczestników i uczestniczki porozmawiamy o metodach i technikach pozyskiwania informacji z różnych źródeł, skutecznych narzędziach monitoringowych oraz opracowywaniu pozyskanych danych.

Zasady uczestnictwa

Zapraszamy po jednej osobie z każdej organizacji (w formularzu I osoba uczestnicząca). Można zgłosić drugą osobę, która jednak może zostać zaproszona tylko w miarę wolnych miejsc.

Udział w spotkaniu, łącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem zostanie pokryty ze środków EOG. Fundacja im. S. Batorego przewiduje również refundację kosztów dojazdu na zasadach zawartych w informacjach praktycznych. Dla chętnych będzie zorganizowany transfer z Warszawy do Serocka i z powrotem.

Prosimy o zgłoszenia za pośrednictwem formularza do 14 czerwca 2015 roku. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na warsztat. W przypadku większej ilości zgłoszeń Fundacja Batorego zastrzega sobie prawo wyboru uczestników i uczestniczek. Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowy program spotkania wyślemy 16 czerwca.

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – przyjmowanie zgłoszeń zakończone

>> PROGRAM SPOTKANIA

ProwadzącY:
Grzegorz Wójkowski – Prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej “Bona Fides” z Katowic, specjalista z zakresu tworzenia narzędzi badawczych oraz dostępu do informacji publicznej.

Informacje praktyczne

1. Dostępność dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek, w którym będą odbywać się warsztaty, jest dostępny dla osób poruszających się
na wózku. Wszelkie inne potrzeby prosimy zgłosić w formularzu.

2. Nocleg w pokojach 2-osobowych.

3. W czasie warsztatów jest przewidziane pełne wyżywienie i poczęstunek w przerwach.

4. Zwrot kosztów.

Organizacje spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu (do 300,00 zł) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji im. Stefana Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości jednego biletu w dwie strony na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.

Dane do noty obciążeniowej:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
NIP: 526-10-46-481

Treść noty powinna zawierać:

  • pełne dane organizacji
  • datę wystawienia
  • informację: kto, kiedy, na jakiej trasie podróżował (korzystał z noclegu) i w jakim spotkaniu uczestniczył
  • kwotę do zwrotu (również słownie)
  • nr konta bankowego

Rozliczenie kosztów dojazdu i noclegu będą uznawane w ciągu miesiąca od daty spotkania. Noty obciążeniowe przysłane po tym terminie nie będą rozliczane.