Materiały konferencyjne

Dzień 1:  18.09.2013

  • Nagranie sesji plenarnej konferencji, 18.09.2013 – video

Otwarcie

  • Ingrid Schulerud, Ambasador ds. Funduszy Norweskich, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii – prezentacja w pdf

 

Sesja plenarna

  • Michał Bilewicz, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Wydział Psychologii UW – prezentacja w pdf
  • Ana Perona-Fjeldstad, Europejskie Centrum im. A.H. Wergelanda z Norwegii – prezentacja w pdf

Prezentacja programu

  • Anna Rozicka, Fundacja Batorego i Maria Holzer, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – prezentacja w pdf

Współpraca dwustronna

Warsztaty tematyczne

 

Dzień 2:  19.09.2013