Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-05-26

Obywatele dla Demokracji na konferencji EFC w Sarajewie

Fundacja Stefana Batorego we współpracy z Mama Cash z Holandii poprowadziły panel dotyczący dyskryminacji w ramach konferencji Europejskiego Centrum Fundacji, 15 maja 2014.

Wraz z napływem migrantów i uchodźców oraz coraz większa mobilnością w ramach strefy Schengen, Europa staje się coraz bardziej różnorodna. Jednak mimo to nie wydaje się być gotowa na wielokulturowe, wielorasowe, wieloetniczne i wieloreligijne społeczeństwo. Spotkania mniejszości i większości często przybierają formę starć i konfliktów motywowanych wzajemnymi uprzedzeniami, ignorancją i realnymi problemami społecznymi będącymi efektem napływu „innych” do jednorodnych wcześniej społeczności. Globalny kryzys ekonomiczny wzmaga istniejące już napięcia społeczne i pogłębia nierówności, wywołując anty-imigranckie nastroje i podsycając polityczny ekstremizm i populizm.

Podczas sesji paneliści dyskutowali o roli i odpowiedzialności Grantodawców w promowaniu tolerancji i różnorodności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w Europie. Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego dzielił się doświadczeniami zwalczania stereotypów dotyczących grup LGBT w Polsce. Fiona Montagud O’Curry z Calala Women’s Fund jak wspieranie organizacji prowadzonych przez migrantki może być efektywną strategią walki z dyskryminacją i uprzedzeniami w Hiszpanii. Valentina Pertus z Open Society Foundation w Bratysławie opowiadała o sytuacji ludności Romskiej na Słowacji.

Uczestnicy panelu poznali rozwiązania, które sprawdziły się w innych krajach, wywarły pozytywny wpływ na społeczne postrzeganie mniejszości i wzmocniły ich pozycję.

 

Sesja została zorganizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.