Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
← wróć do wyszukiwarki

Zoom na rady seniorów

Partycypacja publiczna Zakończony
mazowieckie
Warszawa
2014-02-04 - 2015-06-30
390 680,00 PLN
350 000,00 PLN
seniorzy
Opis projektu
Seniorzy rzadziej niż inne grupy wiekowe szukają informacji (10,5% seniorów), zgłaszają władzom lokalnym opinie (6,9%) i biorą udział w konsultacjach (7,7%). Blisko 73% seniorów deklaruje brak wpływu na to, co dzieje się w ich gminie (Diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce ISP). Jedną z funkcjonujących obecnie form włączania osób starszych w procesy decyzyjne w jednostkach samorządu terytorialnego są rady seniorów. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z 2013 roku zachęca gminy do powoływania rad seniorów. Istotne jest, aby rady tworzone były w oparciu o zasady, które sprzyjać będą skutecznemu działaniu i będą gwarantem rzeczywistej reprezentacji seniorów.
Celem projektu było nadanie radom seniorów faktycznej funkcji ciała konsultacyjnego dla ważnych decyzji władz.
Dzięki realizacji projektu stworzono bazę polskich rad seniorów (kontakty do ponad 70 rad), zebrano dobre praktyki i rekomendacje w zakresie tworzenia i działalności rad seniorów. W Elblągu, Lublinie i Prudniku członkowie rad seniorów przeprowadzili z Urzędami Miast i mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące przestrzeni publicznej.
W ramach projektu przeprowadzono badanie rad seniorów w Polsce. Zorganizowano 40 warsztatów służących zwiększeniu kompetencji 16 rad w zakresie współpracy z samorządem i mieszkańcami. W Elblągu, Lublinie i Prudniku wsparto proces zaangażowania seniorów w konsultacje konkretnych inwestycji w przestrzeni publicznej. Doświadczenia z procesu wspierania rad seniorów w działaniach konsultacyjnych oraz wyniki badań zawarto w dwóch publikacjach (na licencji CC) dostępnych na stronie projektu zoomnaradyseniorow.pl. Publikacje zostały rozesłane do samorządów, organizacji pozarządowych, rad seniorów i organizacji seniorskich.
W działaniach projektowych wzięli udział członkowie rad seniorów w całej Polsce (60 osób z 16 rad), 70 mieszkańców Lublina, Elbląga i Prudnika i 25 urzędników samorządowych. W Ogólnopolskim Spotkaniu Rad Seniorów wzięło udział ok. 300 osób (członkowie rad seniorów, przedstawiciele środowisk i organizacji seniorskich, samorządowcy, parlamentarzyści i eksperci partycypacji i polityki społecznej).
Partnerzy projektu opracowali metodologię badania i je przeprowadzili (Stocznia) oraz przeprowadzili wraz z radami seniorów konsultacje społeczne (Fundacja „Na miejscu”).
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny
WYDARZENIA PROJEKTU

Zoom na rady seniorów

Młodzież i seniorów w Polsce łączy wspólna cecha: zarówno wśród osób przed 24., jak i wśród osób po 65. roku życia aktywność obywatelska jest na bardzo niskim poziomie.

(więcej…)