Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-12-03

Zoom na rady seniorów

Młodzież i seniorów w Polsce łączy wspólna cecha: zarówno wśród osób przed 24., jak i wśród osób po 65. roku życia aktywność obywatelska jest na bardzo niskim poziomie.

Blisko 73 % seniorów deklaruje brak wpływu, na to co dzieje się w ich gminie (Diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce ISP). Tworząc projekt „Zoom na rady seniorów” Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” kierowało się chęcią wzmocnienia dialogu osób starszych z lokalnym samorządem, zachęcenia samorządów do działań na rzecz dialogu międzypokoleniowego i wzmacnianie aktywności obywatelskiej seniorów. Dopiero potraktowana poważnie i partnersko współpraca samorządów z radami seniorów, da osobom starszym poczucie wpływu na sprawy lokalne.

– Naszą rolą jest wsparcie dialogu między Radami Seniorów a lokalnymi władzami. Uczymy rady w jaki sposób uczestniczyć w konsultacjach dokumentów strategicznych. Zachęcamy też przedstawicieli samorządów, by korzystali z konsultacji Rad w przypadku projektów, które dotyczą seniorów – wyjaśnia Beata Tokarz-Kamińska z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Rady seniorów działają jako ciała konsultacyjno-doradcze już w ponad 60 miejscowościach w Polsce i z miesiąca na miesiąc powstają kolejne. Proces tworzenia rad seniorów wzmacnia przyjęta w zeszłym roku nowelizacja ustawy (art. 5a) o samorządzie gminnym.

Powstające rady to szansa na zwiększenie udziału osób starszych w życiu publicznym. Istnieje jednak ryzyko, że zamiast realnie działających ciał doradczych powstaną organy fasadowe, nie reprezentujące faktycznych interesów seniorów – mówi Tokarz-Kamińska.

Chcemy przyjrzeć się jak działają rady seniorów i wesprzeć ich członków w skutecznych działaniach w społeczności lokalnej. By wybrać rady, które obejmiemy wsparciem, zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie rad seniorów i przeprowadziliśmy bardzo angażujący i wymagający konkurs. W zwycięskich społecznościach w Elblągu, Lublinie i Prudniku do czerwca 2015 będziemy przeprowadzić konsultacje społeczne i warsztaty dla seniorów. Przygotujemy poradniki: o projektowaniu miejsc przyjaznych seniorom oraz rekomendacje dla nowo powstających rad seniorów – dodaje Maria Klaman, koordynatorka projektu „ZOOM na rady seniorów”.

O tym, że rady seniorów mogą mieć realny wpływ na jakość życia ludzi starszych przekonuje Teresa Urban, Przewodnicząca Elbląskiej Rady Seniorów:

Za nasz największy sukces uważam opracowanie projektu Elbląskiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2014-2020, który po szerokich konsultacjach społecznych skierowany został do zatwierdzenia przez Radę Miasta. Cieszy mnie powstawanie kolejnych rad seniorów w Polsce. Rady są bardzo potrzebne, bo po pierwsze integrują środowisko, pozwalają lepiej poznać jego potrzeby i są łącznikiem z samorządem, reprezentując interesy seniorów podczas podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć w mieście.

Więcej info: Zoom na Rady Seniorów, http://zoomnaradyseniorow.pl