Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-11-28

Projekty tematyczne – wyniki I etapu

Zakończył się I etap ostatniego konkursu na projekty tematyczne. Do złożenia wniosków pełnych zostały zaproszone 362 organizacje. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Do II etapu zostały zakwalifikowane 362 najwyżej ocenione wnioski, których łączne budżety nie przekroczyły znacząco dwukrotności kwoty przeznaczonej na dotacje w podziale na pięć obszarów tematycznych, czyli ok. 14,6 mln zł na każdy z obszarów. Oznacza to, że do II etapu zostały zakwalifikowane wszystkie projekty, które otrzymały punktację wyższą niż minimalna liczba punktów pozwalająca na zakwalifikowanie do II etapu w danym obszarze tematycznym oraz wszystkie, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów kwalifikującą do przejścia (tj. w zależności od obszaru tematycznego od 4,75 do 7,20 punktu) . W obszarze „Dzieci i młodzież” do II etapu zostały zakwalifikowane wnioski na łącznie wyższą kwotę ze względu na większą liczbę wniosków, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów.

  • Lista wniosków zakwalifikowanych do II etapu – do pobrania

  • Lista wniosków niezakwalifikowanych do II etapu – do pobrania

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do punktacji oraz uzasadnienia oceny swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu
Liczba wniosków Łączna kwota wnioskowanych dotacji Liczba wniosków Łączna kwota wnioskowanych dotacji Przyznane punkty
Partycypacja publiczna 379 80 700 556 64 15 054 538 5,40 – 6,80
Kontrola obywatelska 187 37 618 358 70 14 924 229 4,75 – 6,60
Zwalczanie dyskryminacji 219 43 637 435 66 14 981 124 5,20 – 7,15
Przeciwdziałanie wykluczeniom 713 130 146 287 70 15 109 449 6,20 – 7,20
Dzieci i młodzież 864 151 742 934 92 17 999 156 6,25 – 7,00
2 362 443 845 570 362 78 068 496