Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-06-02

Projekty tematyczne: wyniki I etapu

Zakończył się I etap konkursu na projekty tematyczne. Do złożenia wniosków pełnych zostały zaproszone 422 organizacje. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Do II etapu zostało zakwalifikowanych 422 najwyżej ocenionych wniosków, których łączne budżety nie przekroczyły znacząco dwukrotności kwoty przeznaczonej na dotacje w podziale na pięć obszarów tematycznych, czyli ok. 17,6 mln zł na każdy z obszarów. Oznacza to, że do II etapu zostały zakwalifikowane wszystkie projekty, które otrzymały punktację wyższą niż minimalna liczba punktów pozwalająca na zakwalifikowanie do II etapu w danym obszarze tematycznym oraz wszystkie, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów kwalifikującą do przejścia (tj. w zależności od obszaru tematycznego od 3,9 do 6,4 punktu) . W obszarach „Przeciwdziałanie wykluczeniom” oraz „Dzieci i młodzież” do II etapu zostały zakwalifikowane wnioski na łącznie wyższą kwotę ze względu na większą liczbę wniosków, które otrzymały taką samą najniższą liczbę punktów.

 

  • Lista wniosków zakwalifikowanych do II etapu – do pobrania
  • Lista wniosków niezakwalifikowanych do II etapu – do pobrania

 

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do punktacji oraz uzasadnienia oceny swojego Wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej

Wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursu

Liczba wniosków

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Liczba wniosków

Łączna kwota wnioskowanych dotacji

Przyznane punkty

Partycypacja publiczna 336 71 253 403 71 17 818 376 5,20 – 6,75
Kontrola obywatelska 186 37 887 830 87 17 775 860 4,55 – 6,95
Zwalczanie dyskryminacji 149 29 443 723 81 17 910 570 3,90 – 7,00
Przeciwdziałanie wykluczeniom 567 106 934 183 88 19 316 203 6,05 – 7,40
Dzieci i młodzież 819 144 646 025 95 19 571 701 6,40 – 7,50
2 057 390 165 164 422 92 392 710