Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-08-01

Projekty tematyczne – wyniki II edycji!

Zakończył się II etap konkursu na projekty tematyczne. Przyznanych zostało 197 dotacji na łączną kwotę 43 317 606 zł.

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na listach rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów oceniających wnioski w pięciu obszarach tematycznych, podjęła decyzję o przyznaniu 197 dotacji na łączną kwotę 43 317 606. Ponadto Komisja Programu przyznała 14 dotacji uzupełniających na pokrycie finansowego wkładu własnego na łączną kwotę 48 300 zł, finansowanych ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

  • Lista wniosków, na które przyznano dotacje – do pobrania

  • Lista wniosków, na które nie przyznano dotacji – do pobrania

 

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do karty oceny swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 PRZYZNANE DOTACJE  
Obszar tematyczny Liczba wniosków Łączna kwota dotacji Przyznane punkty
Partycypacja publiczna 34 8 237 946 4,85 – 7,00
Kontrola obywatelska 40 8 338 121 5,00 – 6,70
Zwalczanie dyskryminacji 40 8 769 116 5,15 – 7,35
Przeciwdziałanie wykluczeniom 43 8 893 267 5,25 – 6,90
Dzieci i młodzież 40 9 079 156 5,80 – 7,35
Razem 197 43 317 606