Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-02-03

Projekty tematyczne – wyniki II etapu

Zakończył się II etap konkursu na projekty tematyczne. Przyznanych zostało 157 dotacji na łączną kwotę 37 973 850 zł.

 

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na listach rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów oceniających wnioski w pięciu obszarach tematycznych, podjęła decyzję o przyznaniu 157 dotacji na łączną kwotę 37 973 850 zł. Ponadto Komisja Programu przyznała 14 dotacji uzupełniających na pokrycie finansowego wkładu własnego na łączną kwotę 46 268 zł, finansowanych ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

  • Lista wniosków, na które przyznano dotacje – do pobrania

  • Lista wniosków, na które nie przyznano dotacji – do pobrania

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do karty oceny swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 

PRZYZNANE DOTACJE  

Obszar tematyczny

Liczba wniosków

Łączna kwota dotacji

Przyznane punkty

Partycypacja publiczna

30

7 496 050

5,30 – 7,10

Kontrola obywatelska

30

7 309 525

5,25 – 6,75

Zwalczanie dyskryminacji

30

7 187 053

5,10 – 7,20

Przeciwdziałanie wykluczeniu

36

7 933 672

5,65 – 7,10

Dzieci i młodzież

31

8 047 550

5,95 – 7,45

Razem

157

37 973 850