Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-01-30

Projekty tematyczne – wyniki III edycji!

Zakończył się II etap konkursu na projekty tematyczne. Przyznanych zostało 176 dotacji na łączną kwotę 36 596 163 zł.

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na listach rankingowych przygotowanych przez zespoły ekspertów oceniających wnioski w pięciu obszarach tematycznych, podjęła decyzję o przyznaniu 176 dotacji na łączną kwotę 36 596 163 zł. Ponadto Komisja Programu przyznała 19 dotacji uzupełniających na pokrycie finansowego wkładu własnego na łączną kwotę 64 732 zł, finansowanych ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

  • Lista wniosków, na które przyznano dotacje – pobierz

  • Lista wniosków, na które nie przyznano dotacji – pobierz

 

Każdy Wnioskodawca ma dostęp do karty oceny swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

 PRZYZNANE DOTACJE  
Obszar tematyczny Liczba wniosków Łączna kwota dotacji Przyznane punkty
Partycypacja publiczna 29 6 709 481 zł 5,00 – 7,20
Kontrola obywatelska  30 6 231 035 zł 5,00 – 6,65
Zwalczanie dyskryminacji  32 6 611 490 zł 5,00 – 7,20
Przeciwdziałanie wykluczeniom  41 8 454 043 zł 5,15 – 7,40
Dzieci i młodzież  44 8 590 114 zł 5,95 – 7,35
Razem  176 36 596 163 zł