Ankieta ewaluacyjna na temat warsztatów dla Wnioskodawców organizowanych w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Ankieta ewaluacyjna na temat warsztatów dla Wnioskodawców organizowanych w ramach programu Obywatele dla Demokracji

Jeśli brali Państwo udział w więcej niż jednym warsztacie, prosimy o wypełnienie osobnej ankiety dla każdego warsztatu.