Czym są i z czym się wiążą działania strażnicze? – zgłoszenie na warsztaty

Czym są i z czym wiążą się działania strażnicze? - zgłoszenie na warsztaty

Termin: poniedziałek, 24 marca 2014
W godz. od 10.00 - 16.00.

Miejsce: Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10a
Rejestracja będzie otwarta do 12 marca 2014.

Spotkanie jest przewidziane dla grupy 20 osób. W przypadku większej liczby zainteresowanych o wyborze uczestników zdecyduje kolejność zgłoszeń, odpowiedzi na pytania w punkcie 10 formularza, a pierwszeństwo będą miały organizacje, które zostały zaproszone do drugiego etapu konkursu i złożyły wnioski pełne. Nie wykluczamy zorganizowania dodatkowego spotkania w przypadku dużej liczby zgłoszeń.