Czym są i z czym wiążą się działania strażnicze? – II edycja, zgłoszenie na warsztaty

Czym są i z czym wiążą się działania strażnicze? - II edycja, zgłoszenie na warsztaty

Termin: poniedziałek, 25 września 2014
W godz. od 10.00 - 16.00.

Miejsce: Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10a
Rejestracja będzie otwarta do 20 września 2014 do godz. 12.00.

W warsztacie może wziąć udział jedna osoba z organizacji. Spotkanie jest przewidziane dla grupy 20 osób. W przypadku większej liczby zainteresowanych o wyborze uczestników zdecyduje kolejność zgłoszeń, odpowiedzi na pytania w punkcie 10 formularza, a pierwszeństwo będą miały organizacje, które zostały zaproszone do drugiego etapu konkursu i złożyły wnioski pełne.