Zgłoszenia: Prawa kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć

Termin: 15 -16 czerwca 2015 r.
Miejsce: Hotel „Pan Tadeusz”, ul. Czesława Miłosza 20, Serock

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 1 czerwca 2015 r. do godz. 12:00. Do udziału w spotkaniu zapraszamy również organizacje partnerskie. Obowiązuje ograniczona liczba miejsc. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem na spotkanie. Potwierdzenie udziału zgłoszonych osób ze strony Organizatora nastąpi w terminie do 3 czerwca. Pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają organizacje, które realizują projekty dotyczące równości płci oraz organizacje, które wypełniły udostępnioną wcześniej ankietę, dotyczącą tematyki spotkania. Warunkiem udziału w spotkaniu będzie również przygotowanie informacji na temat swoich działań, która zostanie przedstawiona w broszurze, rozesłanej do osób uczestniczących przed spotkaniem.
Spotkanie ma charakter wyjazdowy i obejmuje nocleg.