Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2015-12-16

Projekty uchodźcze! Wyniki!

Siedemnaście organizacji pozarządowych otrzyma wsparcie na realizację projektów mających na celu przygotowanie do przyjęcia i integracji nowych grup uchodźców, głównie z krajów Bliskiego Wschodu. W konkursie złożyło wnioski pięćdziesiąt organizacji z całej Polski.

Komisja Programu, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, opierającej się na liście rankingowej przygotowanej przez zespoły ekspertów oceniających wnioski, podjęła decyzję o przyznaniu 17 dotacji na łączną kwotę 3 673 011 zł.

Odwołania od decyzji Komisji Programu nie są przewidziane.

  • Lista wniosków, na które przyznano dotacje – do pobrania

  • Lista wniosków, na które nie przyznano dotacji – do pobrania

 

Liczba dotacji

Łączna kwota przyznanych dotacji

Przyznane punkty

17

3 673 011 PLN

5,5 – 6,4

 

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w Przewodniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców (str. 10) Wnioskodawcy mogą zwrócić się do Operatora o przekazanie karty oceny swojego wniosku. Karta zostanie przekazana w ciągu 10 dni roboczych.