Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2017-04-25

Publikacje, które powstały w programie Obywatele dla Demokracji

Zapraszamy do korzystania z publikacji, które powstały w programie Obywatele dla Demokracji. Poniżej lista wybranych pozycji, które ułożone zostały według tematów.  Linki pokierują Was bezpośrednio do nich.

Ścieżka Organizacja Tytuł
1. Dzieci i młodzież Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne “Teatr Grodzki” Model skutecznej walki z mową nienawiści. Raport na temat zwalczania mowy nienawisci w sieci
2. Dzieci i młodzież Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę Będę świadkiem. Poradnik dla nastolatków uczestniczacych a procesach karnych
3. Dzieci i młodzież Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę Będę świadkiem. Poradnik dla dzieci uczestniczącyh w procedurach karnych
4. Dzieci i młodzież Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę Przygotowanie małoletnich świadków do przesłuchania w procedurach karnych. Szkolenia dla profesjonalistów
5. Dzieci i młodzież Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę Jak zorganizować wysłuchanie dziecka w trybie art. 216 ze zn.1 i 576§2 KPC
6. Dzieci i młodzież Fundacja Sempre a Frente Materiały do prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu
7. Dzieci i młodzież Stowarzyszenie Amnesty International Razem mamy siłę: Stop dyskryminacji! Materiał do pracy z grupą.
8. Dzieci i młodzież Stowarzyszenie Amnesty International Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo. Materiał edukacyjny do pracy z grupą
9. Dzieci i młodzież Stowarzyszenie Amnesty International Język równościowy
10. Dzieci i młodzież Stowarzyszenie Edukacji i Postępu “STEP” Mini rozmówki po polsku
11. Dzieci i młodzież Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Poradnik: Jak organizaować debaty oksfordzkie
12. Dzieci i młodzież Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji Sport na podwórko! Model włączenia sportu w pracę z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym na podstawie wyników projektu “Szczypiorniak na podwórko”
13. Dzieci i młodzież Fundacja Iskierka Kopalnia Wolontariatu – młodzi dla młodych. Budowanie wolontariatu na rzecz dzieci z chorobą nowotworową w praktyce
14. Dzieci i młodzież Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu Produkty Sprawiedliwego Handlu w sklepikach szkolnych – jak je promować?
15. Dzieci i młodzież Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu Sprawiedliwy Handel w szkołach – jak go promować? Poradnik dla nauczycieli.
16. Dzieci i młodzież Stowarzyszenie Harmonia Program innowacyjnych warsztatów z zakresu zagospodarowania przestrzennego
17. Dzieci i młodzież Fundacja Rozwoju Dobre Życie Aktywne metody pracy  z młodzieżą
18. Dzieci i młodzież Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom Poradnik dla młodych dziennikarzy obywatelskich
19. Dzieci i młodzież Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska Młodzieżowe laboratorium zmiany lokalnej 
20. Dzieci i młodzież Fundacja Teatr Realistyczny Widok na zmianę – diagnoza społeczno-kulturalna mieszkańców osiedla Widok w Skierniewicach
21. Dzieci i młodzież Fundacja Rozwoju Regionalnego Viribus Unitis Wolontariat w szkole. Poradnik dla uczniów – wolontariuszy
22. Dzieci i młodzież Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych “TWIKS” Outdoor-owy zawrót głowy. Praktyczne zastosowanie edukacji nieformalnej w tym outdoor education w pracy z młodzieżą
23. Dzieci i młodzież Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Historie nienawiści
24. Dzieci i młodzież Towarzystwo Samorządowe Moje miejsce
25. Kontrola obywatelska Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Jak zaplanować inwestycję dostępną dla wszystkich? Standard minimum dostępności budynków, dróg, chodników i środków transportu dla osób z różnymi niepełnosprawnościami
26. Kontrola obywatelska Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki How to plan investments that are accessible to all? – Minimum standard of accessibility of buildings, roads, sidewalks and means of transport for people with  
27. Kontrola obywatelska Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Czy wszyscy widzą to samo? Ocena zgodności stron www z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 poziom AA oraz polskimi regulacjami prawnym
28. Kontrola obywatelska Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki Inwestycje dla wszystkich? Ocena zgodności inwestycji z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
29. Kontrola obywatelska Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI” Realizacja prawa oswiatowego wobec uczniów z niepełnopsrawnościami
30. Kontrola obywatelska Stowarzyszenie Akcja Miasto Seria 18 publikacji na temat miasta  bezpiecznego  dla pieszych
31. Kontrola obywatelska Centrum Zrównoważonego Transportu Seria 13 raportów poświęconych różnym aspektom organizowania i inwestowania w transport kolejowy w Polsce
32. Kontrola obywatelska Fundacja KSK Alternative Report on the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
33. Kontrola obywatelska Fundacja KSK Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce
34. Kontrola obywatelska Fundacja Normalne Miasto – Fenomen Biblioteka – więcej niż myślisz –poradnik dla mieszkańców Łodzi 
35. Kontrola obywatelska Fundacja Normalne Miasto – Fenomen Tajemniczy klient w bibliotece. Raport z badania jakości obsługi czytelnika
36. Kontrola obywatelska Retina AMD Polska AMD krok po kroku. Poradnik dla pacjentów
37. Kontrola obywatelska Fundacja Rodzic po Ludzku Monitoring dostępnosci usług ginekologiczno-położniczych w ramach NFZ w Polsce
38. Kontrola obywatelska Fundacja Rodzic po Ludzku Sprawowanie przez położną opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej
39. Kontrola obywatelska Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a Outsourcing usług ochrony oraz utrzymania czystości w instytucjach publicznych. Wpływ publicznego dyktatu najniższej ceny usług na warunki zatrudniania pracowników przez podmioty prywatne
40. Kontrola obywatelska Towarzystwo Benderowskie Jak tworzyć Wrocław? Ruchów miejskich strategia dla Wrocławia
41. Kontrola obywatelska Fundacja CentrumCSR Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe
42. Kontrola obywatelska Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Dzień dobry, chcę przerwać ciążę… o procedurach dostępu do legalnej aborcji w polskich szpitalach
43. Kontrola obywatelska Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Kontrola realizacji prawa młodzieży do edukacji seksualnej
44. Kontrola obywatelska Towarzystwo na rzecz Ziemi Raport. Monitoring gospodarki odpadami w wybranych gminach
45. Kontrola obywatelska Fundacja Kupuj Opowiedzialnie Analiza: Zrównoważone zamówienia w praktyce
46. Kontrola obywatelska Fundacja Inicjatyw Społecznych Się Zrobi! Trzecia strona medalu. Sytuacja osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych
47. Kontrola obywatelska Fundacja Pozytywnych Zmian Art. 207 k.k. – znęcanie się nad osobą najbliższą – monitoring śląskich sądów
48. Kontrola obywatelska Warsztat Innowacji Społecznych Świadomość i potrzeby polskich internautów w kontekście digitalizacji kultury
49. Kontrola obywatelska Warsztat Innowacji Społecznych Udostępnianie zdigitalizowanych zasobów kultury w internecie. Użyteczność – dostępność – praktyki
50. Kontrola obywatelska Warsztat Innowacji Społecznych Digitalizacja dziedzictwa – skala, rodzaj, filozofia
51. Kontrola obywatelska Czarna Owca Pana Kota Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami? 
52. Kontrola obywatelska Czarna Owca Pana Kota Postępowanie w przypadku przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu z udziałem zwierząt. Algorytm dla Policji 
53. Kontrola obywatelska Fundacja Court Watch Polska Obywatelski Monitoring Sądów 2014/2015
54. Kontrola obywatelska Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych Monitoring rozpraw sądowych z udziałem biegłych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów
55. Kontrola obywatelska Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych Wynagrodzenie biegłych sądowych. Polska na tle innych krajów europejskich
56. Kontrola obywatelska Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i kompetencje
57. Kontrola obywatelska Społeczny Komitet ds. AIDS Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS w Polce w latach 2013 – 2014. Analiza zebranych danych, wnioski i rekomendacje
58. Kontrola obywatelska Towarzystwo dla Natury i Człowieka Poradnik aktywnego rowerzysty
59. Kontrola obywatelska Krakowski Alarm Smogowy Alarm? Jaki alarm? Żelazne płuca Polaków
60. Kontrola obywatelska Krakowski Alarm Smogowy Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza
61. Kontrola obywatelska Fundacja EkoRozwoju Monitoring standardów w zarządzaniu zielenią wysoką w największych miastach Polski
62. Kontrola obywatelska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Analiza przygotowania lokalnych instytucji do przyjęcia uchodźców z programu relokacji i przesiedleń. Raport końcowy z badań fokusowych
63. Kontrola obywatelska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców
64. Kontrola obywatelska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Na granicy. Raport z monitoringu dostępu do postępowania o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych w Terespolu, Medyce i na lotnisku Warszawa Okęcie
65. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy Strategia rozwoju zrównoważonego Gminy Stare Juchy do 2020 roku
66. Partycypacja publiczna Olsztyńska Fundacja Inicjatyw Prospołecznych Strategiczne planowanie polityki społecznej w gminie metodami partycypacyjnymi. Mini-poradnik dla samorządów
67. Partycypacja publiczna Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” Rady Seniorów w działaniu
68. Partycypacja publiczna Fundacja Altum Vademecum poznańskiego radnego osiedlowego
69. Partycypacja publiczna Kaliska Inicjatywa Miejska Dialog społeczny w Kaliszu
70. Partycypacja publiczna Pracownia Zrównoważonego Rozwoju Przepis na ulicę
71. Partycypacja publiczna Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich “OPUS” Diagnoza osiedla. Czy jest w Radzie lekarz?
72. Partycypacja publiczna Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Polityka rozwoju ruchu rowerowego w polskich miastach. Raport syntetyczny 2016
73. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych CRS Gra o budżet. Narzędzie zwiększajace partycypacje w zarządzaniu miastem
74. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych CRS Wspólne Zarządzanie Przyrodą. Partycypacyjne mapowanie terenów chronionych na obszarze Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005
75. Partycypacja publiczna Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni ABC sąsiedzkie
76. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie Antropologiczne “Archipelagi Kultury” Strategia rozwoju kultury w Gminie Błażowa 2014-2020
77. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie Antropologiczne “Archipelagi Kultury” Strategia rozwoju kultury w Gminie Dźwierzuty 2016-2020
78. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie Antropologiczne “Archipelagi Kultury” Strategia rozwoju kultury w Gminie Kleszczele 2015-2020
79. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie Antropologiczne “Archipelagi Kultury” Strategia rozwoju kultury w Gminie Łabowa 2016-2020
80. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” Budżety partycypacyjne w Krasnymstawie i Gminie Rejowiec Fabryczny 2015/2016. Doświadczenia i analizy
81. Partycypacja publiczna Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Przekrojowa ocena 16 Regionalnych Programów Operacyjnych i Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych w obszarach: Energia odnawialna i efektywnośc energetyczna, Adaptacja do zmian klimatu, Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Transport, Odpady.
82. Partycypacja publiczna Fundacja Ekologiczna “Zielona Akcja” Sołeckie strategie ożywienia obywatelskiego wsi
83. Partycypacja publiczna Fundacja Aktywizacja Realizacja Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych na poziomie lokalnym. Raport z badania Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzanego przez Fundację Aktywizacja
84. Partycypacja publiczna Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością Foresight i partycypacja. Planowanie. Technologia. Demokracja lokalna
85. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy Wszyscy jesteśmy pieszymi. Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej
86. Partycypacja publiczna Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju “PIONIER” Konsultacje społeczne w praktyce
87. Partycypacja publiczna Fundacja Habitat for Humanity Poland Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej
88. Partycypacja publiczna Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO Przepisy na partycypację
89. Partycypacja publiczna Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego „Odblokuj” Plan na plan. Partycypacja w planowaniu miejscowym
90. Partycypacja publiczna Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych 4 kąty dla 3 sektora. Przewodnik, który ułatwi Wam poruszanie się po polityce lokalowej Miasta Łodzi
91. Partycypacja publiczna Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju Włącz się Kociewie. Narada obywatelska krok po kroku
92. Projekty systemowe Federacja Polskich Banków Żywności Standard pozyskiwania żywności na cele społeczne
93. Projekty systemowe Federacja Polskich Banków Żywności Jak pomagac i współpracowac z Bankami Żywności
94. Projekty systemowe Fundacja Ośrodka Karta Archiwa społeczne. Modele współpracy z państwem
95. Projekty systemowe Stowarzyszenie Klon/Jawor Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. Raport z badań
96. Projekty systemowe Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT III sektor dla Polski. Strategiczna mapa drogowa rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce 
97. Projekty systemowe Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Konsultacje okiełznane
98. Projekty systemowe Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Kanon lokalnych konsultacji społecznych
99. Projekty systemowe Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Regulaminy i procedury 
100. Projekty systemowe Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Narzędziownik – czyli m.in. listy kontrolne dla uczestników i organizatorów konsultacji oraz wykaz narzędzi, którymi można posłużyć się, planując i prowadząc procesy konsultacyjne
101. Projekty systemowe Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia O partycypacji. Podsumowanie badań i analiz dotyczących partycypacji obywatelskiej w Polsce
102. Projekty systemowe Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia Praktycy partycypacji – kim są i co myślą?
103. Projekty systemowe Sieć Obywatelska Watchdog Polska Jak po ludzku opowiadać, co robią watchdogi? Komunikacja i budowanie poparcia dla organizacji strażniczych
104. Projekty systemowe Sieć Obywatelska Watchdog Polska Zdrowe zęby demokracji. Lokalne doświadczenia kontroli obywatelskiej
105. Projekty systemowe Sieć Obywatelska Watchdog Polska Nadużywanie” prawa do informacji – analiza krytyczna
106. Projekty systemowe Sieć Obywatelska Watchdog Polska Granice jawności – analiza
107. Projekty systemowe Sieć Obywatelska Watchdog Polska Międzynarodowe standardy jawności
108. Projekty systemowe Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej Poradnik edukacji prawnej z uwzględnienie działań strażniczych
109. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Arteria Stocznia kobiet
110. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum Obywatelski poradnik rodzica
111. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum Mój dom – prawo do dachu nad głową. Poradnik mieszkaniowy
112. Przeciwdziałanie wykluczeniu Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Centra Dziecka i Rodziny
113. Przeciwdziałanie wykluczeniu Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Romowie rumuńscy w Polsce. Przewodnik do pracy ze społecznością
114. Przeciwdziałanie wykluczeniu Centrum Badań Migracyjnych UAM) (partner Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantow na lokalnym rynku pracy
115. Przeciwdziałanie wykluczeniu Centrum Badań Migracyjnych UAM) (partner Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Nie dośc mile widziani. Zmagania imigrantów z legalizacją pobytu w Poznaniu
116. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w Zakresie HIV/AIDS “Jeden Świat” Język, media, HIV. Obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych
117. Przeciwdziałanie wykluczeniu Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a Ebook „Oswoić tiki”
118. Przeciwdziałanie wykluczeniu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół “Ognisko” System zarządzania jakością zorientowany na potrzeby klienta – doświadczenia ChSON “Ognisko”
119. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie “Centrum Wolontariatu” Wolontariat pracowniczy osób 55+. Wyzwania, obawy, korzyści
120. Przeciwdziałanie wykluczeniu Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Poradnik Q Samodzielności
121. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Antropologiczne “Archipelagi Kultury” Publikacja Bliżej/dalej. O zaburzeniach psychicznych z niemedycznego punktu widzenia
122. Przeciwdziałanie wykluczeniu Fundacja na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Wyjdź z Domu” Pokonywanie barier architektonicznych. Poradnik
123. Przeciwdziałanie wykluczeniu Fundacja na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych “Wyjdź z Domu” Dostosowanie obiektów noclegowych z terenów woj. małopolskiego i podkarpackiego do potrzeb osób z niepelnosprawościami
124. Przeciwdziałanie wykluczeniu Fundacja SMA Rdzeniowy zanim mięśni  (SMA). Podstawowe informacje.
125. Przeciwdziałanie wykluczeniu Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Wolontariat krok po kroku
126. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie OPTA Wsparcie i aktywizacja rodzin osób chorych
127. Przeciwdziałanie wykluczeniu Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych Bezpieczni obywatele świata ciszy. Informator
128. Przeciwdziałanie wykluczeniu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny ADHD – wyzwanie społeczne czy negacja? cz.1
129. Przeciwdziałanie wykluczeniu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny ADHD – wyzwanie społeczne czy negacja? cz.2
130. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Kreacja To warto wiedzieć … Informacje pomocne dla pacjenta
131. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Pomocy ,,Krąg” Jestem seniorem, jestem osoba niepełnosprawną, doswiadczam przemocy w rodzinie, mam prawo do …
132. Przeciwdziałanie wykluczeniu Towarzystwo Nasz Dom Miniporadnik Po moc do konsultanta
133. Przeciwdziałanie wykluczeniu Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie dla oświaty
134. Przeciwdziałanie wykluczeniu Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Kwestionariusze oceny ryzyka występowania przemocy w rodzinie oraz algorytmy postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie dla przedstawicieli ochrony zdrowia
135. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Wolontariusz – beneficjent – przystanek w drodze
136. Przeciwdziałanie wykluczeniu Caritas Archidiecezji Warszawskiej Inkluzja Społeczna Osób Bezdomnych (ISOB) 2014-2016
137. Przeciwdziałanie wykluczeniu Instytut Allerhanda Szansa 2.0. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej 
138. Przeciwdziałanie wykluczeniu Instytut Allerhanda Latarnik finansowy 
139. Przeciwdziałanie wykluczeniu Stowarzyszenie Jump’93 Raport rzecznika praw osób uzaleznionych 2014/2015
140. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Emic Wielogłos. Integracja uchodźców w polskich gminach
141. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach 
142. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA Drama wzmacnia. Metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej
143. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Afryka Inaczej Badanie opinii publicznej na temat integracji obywateli państw afrykańskich w Polsce
144. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Afryka Inaczej Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów
145. Zwalczanie dyskryminacji Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Równość. Stan gry. Rekomendacje zmian w polityce równościowej
146. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych Własnym głosem o sobie. Imigranci romscy w Polsce
147. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Laboratorium Zmiany Reaguję – przeciw dyskryminacji
148. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Kongres Kobiet Silne razem. Obserwatorium (nie)równości płci w mediach
149. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Koalicja Karat Raport.Wdrażanie zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet zawartych w Uwagach końcowych w sprawie połączonego siódmego i ósmego sprawozdania okresowego Polski 
150. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Koalicja Karat Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa. Standardy i dobre praktyki. Przewodnik
151. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Koalicja Karat Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym
152. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Koalicja Karat Dysproporcja między zarobkami kobiet i mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Analiza danych statystycznych dotyczących rynku pracy, różnicy płacowej oraz opinie kobiet badanych w 2015 r.
153. Zwalczanie dyskryminacji Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Pro Bono dla równości. Współpraca samorządów prawniczych i organizacji pozarządowych
154. Zwalczanie dyskryminacji Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego Testy dyskryminacyjne. Praktyczny podręcznik dla organizacji pozarządowych
155. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Sędziów Themis Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania
156. Zwalczanie dyskryminacji Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego Piąty element. Przeciwdziałanie dyskryminacji
157. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Diversja Podręcznik dla osób organizujących żywą bibliotekę
158. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja MultiOcalenie Rozmówki polsko-arabskie
159. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja MultiOcalenie O co chodzi na Bliskim Wschodzie
160. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja MultiOcalenie Psychologiczne aspekty bycia uchodźcą
161. Zwalczanie dyskryminacji Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek
162. Zwalczanie dyskryminacji Żydowskie Stowarzyszenie Czulent Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
163. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja HerStory Losy Żydów z Krasnegostawu i okolic
164. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Lambda Warszawa Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski
165. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Interkulturalni PL Jak pisać nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego
166. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Interkulturalni PL Przeciwdziałanie mowie nienawiści. Podręcznik dla środowiska politycznego
167. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Interkulturalni PL Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku
168. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Wiedza Lokalna Wizerunek mniejszości w polskich mediach społecznościowych
169. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Wiedza Lokalna W stronę sieci tolerancji. Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z mową nienawiści
170. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Wiedza Lokalna Spotkanie z “Innym”. Jak rozmawiac z uczniami o mniejszościach
171. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Arteria Szlakiem głosu. Tożsamości mniejszościowe w przestrzeni miasta
172. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Ster Przełamać tabu.Raport o przemocy seksualnej
173. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Autonomia Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji
174. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Futurama Raport. Znam swoje prawa – Legnica przeciw dyskryminacji kobiet
175. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Phan Bde Scena dla twardziela
176. Zwalczanie dyskryminacji Instytut Globalnej Odpowiedzialności Jak mówic o większosci świata? Jak rzetelnie informować o krajach globalnego Południa?
177. Zwalczanie dyskryminacji Przestrzeń Wspólna Postrzeganie muzułmanów w Polsce. Raport z badania sondażowego
178. Zwalczanie dyskryminacji Centrum Praw Kobiet Temida pod lupą. Stereotypy w sądzie w sprawach dotyczących przemocy wobec kobiet
179. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Feminoteka Lokalne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie a perspektywa płci
180. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Feminoteka Głosy przeciw przemocy. Poradnik jak pracować z chłopcami i młodymi mężczyznami
181. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Feminoteka Gender w podręcznikach tom1
182. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Feminoteka Gender w podręcznikach tom2
183. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Feminoteka Gender w podręcznikach tom3
184. Zwalczanie dyskryminacji Helsińska Fundacja Praw Człowieka Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów
185. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa Pomiędzy obowiązkiem a wyborem – etyka i religia w szkołach publicznych w Polsce
186. Zwalczanie dyskryminacji Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Szkoła Równości. Temat lekcji: wszyscy o wszystkim mało wiemy. Scenariusze lekcji z reportażami
187. Zwalczanie dyskryminacji Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Szkoła Równości. Dziennik praktyk. Wywiady z praktykami i praktyczkami edukacji antydyskryminacyjnej
188. Zwalczanie dyskryminacji Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań.
189. Zwalczanie dyskryminacji Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! Raport z badań
190. Zwalczanie dyskryminacji Kampania Przeciw Homofobii Lekcja równości. Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach 
191. Zwalczanie dyskryminacji Kampania Przeciw Homofobii Zdrowie osób LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej
192. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Punkt Widzenia Męskość i kobiecość w lekturach szkolnych. Analiza treści lektur w szkole podstawowej i gimnazjum z perspektywy równości płci. Raport z badań
193. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Przestrzeń Kobiet Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania. Raport z badań 
194. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Przestrzeń Kobiet O wsi bez uprzedzeń. Raport z badań 
195. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Przestrzeń Kobiet Herstoryczki
196. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Równość.info Równość i różnorodność – analitycznie. Raport z przeglądu badań i statystyk dotyczących tematów z obszaru nierówności, dyskryminacji i jej przeciwdziałania 
197. Zwalczanie dyskryminacji Instytut Spraw Publicznych Zielona Księga nierówności w prawie
198. Zwalczanie dyskryminacji Instytut Spraw Publicznych Sytuacja kobiet w systemie emerytalnym
199. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych Rodzice, wyjdźcie z szafy! Akceptacja
200. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Równość.org.pl Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce
201. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Nastawnia On – nieobecny. Ona sama sobie winna. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przemocy seksualnej wobec kobiet na przykładzie medialnych i kulturowych narracji o przemocy
202. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza Równość małżeńska. Przewodnik dla początkujących
203. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Instytut Działań Twórczych Inni to My. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym
204. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja LGBT Business Forum Otwierając się na różnorodność. Dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT w Polsce
205. Zwalczanie dyskryminacji Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Uchodźczynie/uchodźcy. Przewodnik do pracy socjalnej i asystentury środowiskowej
206. Zwalczanie dyskryminacji Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Uchodźczynie/uchodźcy. Przewodnik dla kadry pedagogicznej
207. Zwalczanie dyskryminacji Nomada Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Uchodźczynie/uchodźcy. Przewodnik dla personelu medycznego
208. Zwalczanie dyskryminacji Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej Analiza potrzeb i możliwości w zakresie przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu przez 22 wybrane polskie gminy
209. Zwalczanie dyskryminacji Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek Ochrona migrantek przed przemocą ze względu na płeć w województwie pomorskim
210. Zwalczanie dyskryminacji Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej Informator dla asystentów międzykulturowych
211. Zwalczanie dyskryminacji Wolna Syria Syria kobiet, wojna, ucieczka
212. Zwalczanie dyskryminacji Wolna Syria Pomoc uchodźczyniom po doświadczeniu przemocy ze względu na płeć
213. Zwalczanie dyskryminacji Wolna Syria Przemoc ze względu na płeć wobec uchodźczyń – ramy prawne i rozwiązania praktyczne dla instytucji i służb publicznych