Rozmiar tekstu:  A  A  A 
PL|EN
Mapa strony Kontakt
Logo Obywatele dla demokracji Logo EEA Grants Logo Stefan Batory Foundation Logo PFDiM
2014-02-07

Spotkania dla Grantobiorców

Zapraszamy przedstawicieli organizacji, których wnioski otrzymały dotacje w ramach I edycji konkursu na projekty tematyczne, na spotkanie informacyjno-szkoleniowe. Na spotkaniu omówimy zasady realizacji i rozliczania projektów oraz podpowiemy, w jaki sposób zająć się ich promocją z zachowaniem obowiązujących w programie Obywatele dla Demokracji reguł.

Spotkania odbędą się w marcu w pięciu terminach, wg obszarów tematycznych, w których realizują Państwo swoje projekty.

  • Dzieci i młodzież – 5 marca (środa)
  • Zwalczanie dyskryminacji – 7 marca (piątek)
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu – 10 marca (poniedziałek)
  • Kontrola obywatelska – 11 marca (wtorek)
  • Partycypacja publiczna – 12 marca (środa)

Zapraszamy po dwie osoby z każdej organizacji. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza elektronicznego do 25 lutego 2014.

Program spotkania

Informacje praktyczne:

  1. Miejsce: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa (sala konferencyjna na parterze). Obiekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. W czasie przerwy przewidziany jest poczęstunek.
  3. Organizacje spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży (2 klasa) oraz jednego noclegu (do 300,00 pln) swoich przedstawicieli/przedstawicielek. Koszty bezpośrednio pokrywa organizacja, następnie na podstawie wystawionej noty obciążeniowej wraz z kserokopiami biletów lub faktury może zwrócić się do Fundacji im. S. Batorego o zwrot poniesionych wydatków. Osobom podróżującym prywatnym samochodem zwrot pokrywany jest do wysokości biletu na danej trasie. Szczegóły rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.
  4. Dojazd do Fundacji im. Stefana Batorego z Dworca Centralnego – autobus nr 227 (przystanek „Franciszkańska”) lub 518 (przystanek „Muranowska”). Czas dojazdu ok. 20 min.
  5. Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych. W pobliżu znajduje się strefa płatnego parkowania.