Wizyta studyjna w Norwegii. Edukacja dzieci i młodzieży o pochodzeniu cudzoziemskim oraz mniejszości narodowych i etnicznych w konekście działań antydyskryminacyjnych. Formularz zgłoszeniowy