Ankieta ewaluacyjna dotycząca warsztatów nt. zagadnień przekrojowych: 25 czerwca, 2 i 6 lipca 2015

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o wybranie w każdym pytaniu jednej odpowiedzi. Jeśli brali Państwo udział w więcej niż jednym spotkaniu, prosimy o wypełnienie osobnej ankiety dla każdego z nich.